Tokens.net stanowi pierwszą giełdę wymiany kryptowalut oferującą użytkownikom dodatkową funkcję pozwalającą zarobić więcej lub po prostu spróbować roli animatora rynku. Bot - Animator Rynku to zwykle usługa płatna, lecz teraz dostępna jest dla każdego użytkownika platformy Tokens.net. Nasz bot – Animator Rynku jest to autonomiczna wersja tradycyjnego animatora rynku pozbawionego ludzkich emocji, skutecznie wykonującego zestaw instrukcji celem dokonania transakcji lub zestawu transakcji.

Jak i na każdej giełdzie, nasza płynność odzwierciedla spread pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży. Innymi słowy, oznacza to, że konwersja jednej kryptowaluty na inne aktywa cyfrowe stanowi wskaźnik animatorów i uczestników rynku.

Animator rynku jest to osoba lub instytucja stale gotowa kupić i/lub sprzedać aktywa finansowe, oczekująca zysku z różnicy w spreadzie między ceną zakupu a sprzedaży. Nie ma dla niego znaczenia kierunek ceny, dokonuje po prostu transakcji po którejś stronie spreadu, wypełniając pozycję na rynku. Zapewniają oni płynność, ułatwiając wydajne działanie rynku, gotowi na podjęcie ryzyka w zamian za nagrodę.

Animacja rynku była kiedyś zajęciem dla człowieka, lecz wraz z rozwojem technologii stała się zaawansowanym procesem, w którym każdy może brać udział, zwłaszcza na całodobowym rynku kryptowalut.

Nasz bot – Animator Rynku jest to program komputerowy zaprojektowany w celu symulacji zachowania ludzkiego (aby działał jak trader), wykonując powtarzające się zadania, które w innym przypadku byłyby czasochłonne, nudne lub niemożliwe dla człowieka. Wykonuje on strategię tradingową konwencjonalnego animatora rynku, dokonując kolejnych zleceń kupna i sprzedaży w celu zarobienia na różnicy między ceną zakupu i sprzedaży oraz fluktuacji cen. W tym przypadku bot animujący rynek zapewnia wyższą skuteczność i płynność na rynku, podczas gdy użytkownicy bota – animatorzy rynku – czerpią zyski z rezultatów różnych transakcji o różnych cenach.

Przykładowo, jeśli mamy cenę zakupu 10 125,00 10,125.00 USDT/BTC i cenę sprzedaży 10,126.00 USDT/BTC, realizacja obydwu zleceń wygenerować może zysk o wartości 1.00 USDT.

Powyższy przykład służy również jako przykład lepszej wydajności bota. Wykonuje on owe powtarzające się transakcje szybciej i bardziej konsekwentnie, wychwytując przy tym zmiany cen w okresie czasu. Oznacza to, iż nie każda transakcja wygeneruje zysk, lecz nasz bot jest w stanie wypracować zyski w dłuższym okresie czasu.

Zacznij działać z botem – Animatorem Rynku dodając nowe konto i przelewając środki na konto celem wypróbowania naszego bota – Animatora Rynku.

Rate this article:
Author: Tokens.net Team
English
Deutsch
Italiano
Français
Español
Nederlands
Polski
Svenska
Português
Türkçe