Czym jest Bot - Animator Rynku?

Bot - Animator Rynku jest to oprogramowanie mogące dokonywać automatycznych transakcji wysokiej częstotliwości. Przewiduje również zyski z różnicy pomiędzy ceną sprzedaży a zakupu. Zapraszamy do zapoznania się z naszym postem na blogu, w którym objaśniamy czym Market Making Bot jest w praktyce.

Jakie są zalety korzystania z Bota - Animatora Rynku?

Nasz bot - Animator Rynku jest to program komputerowy mający na celu symulację ludzkich zachowań (zachowywanie się jak trader), wykonując monotonne zadania, które byłyby czasochłonne, nudne lub niemożliwe dla człowieka. Wykonuje on strategię tradingową konwencjonalnego animatora rynku, składając kolejne zlecenia zakupu i sprzedaży w celu osiągnięcia zysku z różnicy cen zakupu i sprzedaży oraz fluktuacji cenowych. W tym przypadku Bot - Animator Rynku zapewnia wyższą wydajność i płynność na rynku, podczas gdy użytkownicy bota – animatorzy rynku – osiągają zyski z wyników różnych transakcji z różnymi cenami.

Jak to działa?

Bot - Animator Rynku nakłada limit na zlecenia w oparciu o ustawienia wybrane przez Ciebie w kreatorze. Bot stara się zarobić na spreadach pomiędzy dwoma zleceniami.

Czego potrzebuję, by zacząć?

Potrzebujesz konta głównego Tokens.net z dostępnym saldem. Po wybraniu Salda > Przegląd musisz utworzyć konto drugorzędne i przesłać na nie środki. Następnie musisz wybrać walutę i kwotę transferu na konto drugorzędne.

Jak skonfigurować Bota - Animatora Rynku?

Na naszym blogu dostępny jest kurs krok po kroku.

Jak zweryfikować, czy bot jest aktywny?

Po aktywowaniu Bota - Animatora Rynku zlecenia powinny być składane już po kilku sekundach. Jeśli nie złożone zostanie żadne zlecenie, sprawdź czy Bot - Animator Rynku jest aktywowany, dysponuje saldem po wybranej stronie, i czy wybrano właściwą parę walut. Upewnij się również, czy jesteś na właściwym koncie dla Bota - Animatora Rynku.
Jeśli para ustawiona dla Bota - Animatora Rynku posiada niski wolumen, oznacza to iż cena nie zmieniła się zbytnio i w oparciu o Twoje ustawienia i złożone zlecenia nie dokonano transakcji.
Krótko mówiąc, powinieneś sprawdzić zlecenia. Transakcje są uwarunkowane fluktuacjami na rynku.

Czy mogę utworzyć bota bez salda?

Tak, możesz utworzyć bota i go skonfigurować bez dostępnego salda. Nie będzie on jednak składał zleceń i nie będzie działał aż do zdeponowania środków na konto Bota - Animatora Rynku.

Jaką część salda mojego portfela wykorzystuje Bot - Animator Rynku?

To zależy od strategii i czasu funkcjonowania bota. Jeśli ustawisz strategię Konserwatywną, bot złoży 10 zleceń, a każde zlecenie stanowić będzie 5% salda konta. W strategii Normalnej złoży 10 zleceń dla 4% salda. Zaś w strategii Agresywnej składa 20 zleceń dla 0,4% salda. Jeśli jednak użytkownik tego zechce, może ustawić własną strategię. Jeśli Twój bot działa od dłuższego czasu, składać będzie wiele zleceń i może wykorzystać do 100% dostępnego salda.

Czy mogę mieć dwa boty pracujące równocześnie?

Tak, możesz mieć wiele aktywnych botów. Musisz jednak utworzyć nowe konto w ramach konta głównego dla każdego bota, jakiego chcesz wdrożyć.

Jakie są strategie Animatora Rynku?

Konserwatywna strategia utrzymuje wysokie spready o wartości 5%, co oznacza niskie ryzyko. Normalna strategia utrzymuje spread w wysokości 2%. Agresywna strategia utrzymuje niewielki spread w wysokości 0,1%, co reprezentuje wysokie ryzyko. Strategie można zmieniać i personalizować po skonfigurowaniu bota.

Jak przełączyć jedną strategię na inną?

Na platformie przejdź do karty Animatora Rynku. Wybierz bota, dla którego pragniesz zmienić strategię i kliknij Ustawienia. Kliknij na obecną strategię, a otworzy się rozwijane menu, w którym możesz ją zmienić.

Czy mogę wprowadzić własne ustawienia?

Tak, możesz wprowadzić własne ustawienia. Oferujemy 3 różne predefiniowane strategie, lecz jeśli pragniesz ustawić własną strategię, wybierz Własna i wprowadź pożądane ustawienia.

Czy mogę korzystać z Bota - Animatora Rynku bez ryzyka?

Korzystanie z Bota - Animatora Rynku nie jest wolne od ryzyka. Powinieneś więc korzystać tylko z niewielkich sum, dopóki nie nauczysz się go poprawnie konfigurować.

Jakie mogę osiągnąć zyski?

To zależy od fluktuacji rynku. Bot kieruje się rynkiem i składa zlecenia tak długo, jak długo dysponujesz saldem. Jeśli cena się zmienia, lecz w końcu wraca do tego samego punktu, osiągniesz zysk. Jeśli cena zmienia się tylko w jednym kierunku i już nie wraca, ponosisz stratę. Wielkość zmian, jakie Twój bot jest w stanie tolerować zależy od odsetku spreadów i wielkości zleceń podanej jako odsetek salda.

Jaka jest wasza polityka zwrotów? Czy Bot - Animator Rynku niesie ze sobą ryzyko?

Bot - Animator Rynku jest to funkcja, której możesz używać w oparciu o wybrane przez Ciebie ustawienia, ponosisz wyłączną odpowiedzialność oraz wszelkie straty, jakie mogą z tego wyniknąć.

Co się stanie, jeśli cena spadnie o 20%?

Bot - Animator Rynku nadal będzie składać zlecenia w oparciu o wybraną strategię, aż na koncie zabraknie dostępnego salda.

Jak mogę się z wami skontaktować?

Rate this article:
Author: Tokens.net Team