Technologia blockchain wciąż jest względnie nowym pomysłem, lecz Ethereum przeszło sporą drogę w krótkim okresie czasu. Jako jeden z najlepiej znanych i rozpoznawalnych przykładów ultranowoczesnych blockchainów, Ethereum przeszło znaczące forki od chwili założenia w roku 2014 i publicznego wdrożenia w roku 2015. Choć dokładne daty i kamienie milowe mogły po drodze się zmienić, zespół odpowiedzialny za Ethereum starał się zaadaptować system stałego rozwoju mającego na celu lepsze bezpieczeństwo, poprawioną funkcjonalność oraz satysfakcję użytkownika, i dąży do optymalnej decentralizacji. Niniejszy przewodnik przedstawi główne forki, jakie przeszedł jak dotąd Ethereum.

Wczesne dni

Kiedy Ethereum po raz pierwszy powołano do życia, planowano przeprowadzić jego ewolucję w czterech kluczowych etapach. Pierwszy etap, który wykorzystano jako swego rodzaju wersję beta, obejmował Olympic i Frontier. Krótko mówiąc, Olympic, wprowadzone w lipcu 2015 roku, stanowiło dla twórców okazję do rozeznania, jak by się prezentowało Ethereum, gdy już będzie dostępne. Twórców zachęcano wówczas, by testowali cztery główne obszary, do których należały:

 • Czynności transakcyjne
 • Wykorzystanie maszyny wirtualnej
 • Zdolności wydobywcze
 • Kara ogólna

Następny etap, Frontier, miał na celu analizę cech Ethereum, ze szczególnym naciskiem na:

 • Nagrody za blok
 • Zużycie gazu
 • Kontrakty kanaryjskie
 • Wrażenia użytkowników

Homestead (2016)

Po zakończeniu etapu beta następnym krokiem był pierwszy zaplanowany fork Ethereum, Homestead, w roku 2016 na bloku o numerze 1 150 000. Fork ten opracowano celem ułatwienia trzech głównych poprawek względem modelu beta, do których należały:

 • Usunięcie kontraktów kanaryjskich
 • Wprowadzenie nowych kodów w języku Ethereum, Solidity
 • Implementacja użytkowania portfela Mist, ułatwienie transakcji ETH i inteligentnych kontraktów

DAO (2016)

Omawiając ważniejsze forki warto wspomnieć fork DAO z roku 2016, który był niespodziewany i nieplanowany. Fork ten zaimplementowano w następstwie ataku hakerskiego na DAO, organizację która utraciła ETH o wartości 50 mln $ zgromadziwszy łącznie 150 mln $ dzięki sprzedaży tokenów. Fork ten miał spore znaczenie w rozwoju Ethereum, ponieważ skłonił społeczność Ethereum do podjęcia decyzji na temat tego, jak odpowiedzieć na tą sytuację. Społeczność zdecydowała się na hard fork blockchainu celem odzyskania środków i dla ochrony przed przyszłymi zagrożeniami. Decyzja ta nie uzyskała uniwersalnego poparcia, a niektórzy nadal korzystali z oryginalnego łańcucha. Łańcuch ten, który padł ofiarą hakerów, zawierający ETH o wartości 50 mln $ których nie zastąpiono ani nie odzyskano, stał się znany jako Ethereum Classic (ETC). Łańcuch Classic był łańcuchem słabszym, który był podatny na zagrożenia, i w związku z tym większość użytkowników i twórców skupiła się na forku łańcucha. Stracone 50 mln $ zwrócono właścicielom, zaś fork łańcucha stał się blockchainem uznawanym dzisiaj za Ethereum.

Metropolis

Obecnie w fazie rozwoju, fork Metropolis stanowi trzeci etap, a także ostatni krok w kierunku Ethereum Serenity. Metropolis składa się z dwóch kluczowych forków: Byzantium i Constantinople.

Byzantium

Zaimplementowane w październiku 2017 roku na bloku 4 370 000, Byzantium zawierało dziewięć Propozycji Ulepszeń Ethereum, w skrócie EIP. Do najważniejszych należą:

 • EIP 100: Modyfikacja formuły do analizy złożoności bloku, uwzględnienie bloków typu uncle oraz poprawa stabilności.
 • EIP 658: Wprowadzenie kwitów za transakcje z polem statusu potwierdzającym sukces (1) lub niepowodzenie (0).
 • EIP 649: Dalszy rozwój konceptu Bomby Trudności, którą wprowadzono we wczesnej formie w roku 2015 z planami ostatecznego promowania Proof-of-Stake zamiast Proof-of-Work.

Constantinople

Drugi etap forku Metropolis, Constantinople, jest obecnie w toku. Fork planowany był na początki roku 2019, a Ethereum potwierdziło dokonanie aktualizacji 28 lutego na bloku numer 7 280 000. Do rozważenia jest pięć głównych EIP:

 • EIP 145: Poprawione instrukcje przesunięć bitowych umożliwiające łatwiejsze przetwarzanie informacji i redukujące koszt inteligentnych kontraktów.
 • EIP 1052: Uproszczenie weryfikacji inteligentnych kontraktów. Przed Constantinople konieczne było wydobywanie całego kodu celem weryfikacji inteligentnego kontraktu.
 • EIP 1014: Te EPI wdrożył Vitalik Buterin, założyciel Ethereum, mając na celu wprowadzenie kanałów stanu i poprawę bezpieczeństwa transakcji poza łańcuchem.
 • EIP 1283 SSTORE: Początkowo EIP te miało na celu redukcję kosztów gazu; od tamtej pory jednak poddane zostało rewizji ze względu na potencjalne wady, co zostanie rozpatrzone w nadchodzącym forku St Petersburg.
 • EIP 1234: Te EIP ma dwa główne cele – redukcja nagród za blok od 3ETH do 2ETH i opóźnienie Bomby Trudności, torując drogę dalszemu głosowaniu w przyszłym roku.
 • Aktualizacja Constantinople ma również zapewnić swego rodzaju wyłącznik awaryjny, który można aktywować celem opóźnienia zaplanowanych modyfikacji w przypadku, gdy coś pójdzie nie tak.

Przyszłość Ethereum

Pożądanym celem Ethereum jest Serenity, oczekuje się jednak, iż dojdzie do dalszych forków, nim osiągnięty zostanie ten etap końcowy. Z biegiem czasu mapa Ethereum była poprawiana i modyfikowana, a za następny krok uznawany jest zwykle Istanbul. Na fork będą głównie miały wpływ decyzje dokonane na podstawie programu POW (Proof-of-Work). Najbardziej kluczowym aspektem Serenity jest przejście z Proof-of-Work na Proof-of-Stake, lecz nie jest to jedyna znacząca aktualizacja. Oczekuje się, iż aktualizacje Serenity nadchodzić będą fazowo, zaś do kluczowych zmian należeć będzie wprowadzenie łańcucha typu beacon oraz sharding, czyli złożona metoda skalowania polegająca na rozbijaniu sieci na fragmenty zwane shardami. Nastąpi również przejście z EVM (Ethereum Virtual Machine) na eWASM (Ethereum-flavored Web Assembly).

Ethereum przeszło długą drogę we względnie krótkim okresie czasu, mając na koncie znaczne forki oraz sporo zmian przed sobą.

Rate this article:
Author: Tokens.net Team
English
Deutsch
Italiano
Français
Español
Nederlands
Polski
Svenska
Português
Türkçe