Aby umożliwić naszym użytkownikom jak najlepszy obrót kryptowalutami, mamy przyjemność dodać funkcjonalność do naszej platformy, która umożliwi każdemu posiadaczowi Dynamic Trading Rights (DTR) zastawienie aktywów w zamian za tokeny USDT lub EURS. Krypto Pożyczka jest to element opcjonalny pozwalający naszej platformie poszerzyć swój zestaw opcji obrotu kryptowalutami, dzięki czemu stajemy się wiodącą platformą obrotu kryptowalutami następnej generacji.

Czym jest krypto pożyczka?

Udzielanie i zaciąganie pożyczek to te same transakcje widziane z różnych punktów widzenia. Udzielanie, w najszerszym pojęciu, jest to tymczasowe ofiarowanie pieniędzy innemu członkowi w oczekiwaniu zysku. Zaciąganie to, rzecz jasna, otrzymywanie tych samych pieniędzy, z zastrzeżeniem że zostaną one zwrócone, często w określonym terminie i zwykle z odsetkami. Krypto pożyczki to forma finansowania, w której wystawiasz krypto aktywa w zamian za inne w celu dalszego przetrzymania postawionych kryptowalut. Można je uznać za opcję finansowania posiadacza, jeżeli sprzedaż jest niedostępna.

Jak działa krypto pożyczka

Oprócz ulepszania naszej platformy, krypto pożyczka poszerza również funkcje tokenów DTR. Poza rozliczaniem opłat i głosowaniem, DTR ułatwiają udzielanie pożyczek. Użytkownicy Tokens.net będą w stanie lewarować swoje DTRs w zamian za USDT lub EURS, które pożyczane są na stałą kwotę dla każdego DTR, znaną jako limit kredytowy. Odsetki będą wypłacane w pożyczonych funduszach natychmiastowo po otrzymaniu pożyczonej kwoty i później o północy (czasu UTC) każdego dnia aż do zwrotu długu. Dług nie będzie wzrastał w DTR, lecz w pożyczonych funduszach. Każda pożyczona kryptowaluta zawiera limit likwidacyjny. Limit ten wynosi dwukrotność limitu kredytowego. W przypadku osiągnięcia tego limitu giełda zastrzega sobie prawo do umorzenia pożyczonych środków i obciążenia pożyczkobiorcy na kwotę tej samej wartości w DTR, powiększoną o opłatę likwidacyjną. Kwota ta będzie wyliczana w oparciu o aktualną cenę tokena DTR.

Zalety krypto pożyczek

Krypto pożyczka jest niezwykle wygodnym rozwiązaniem. Możesz lewarować posiadane aktywa i przy ich pomocy zarobić na odsetkach. Ta właściwość naszej platformy umożliwi Ci wykorzystanie swoich środków nawet, jeśli nie chcesz trwale ich wymieniać. W dowolnym momencie użytkownicy będą w stanie pożyczyć i usunąć USDT i EURS oraz dodać lub usunąć dodatkowe środki, o ile działanie takie nie skutkuje przekroczeniem limitu kredytowego. Wzrost i spadek kwoty pożyczki nie są zależne od daty ważności.

Zależy nam na tym, aby udostępniać naszym użytkownikom możliwie jak najlepszą platformę obrotu kryptowalutami. Krypto Pożyczka jest to funkcja opcjonalna naszej platformy, która otwiera przed naszymi użytkownikami możliwości jak najlepszego wykorzystania giełdy kryptowalut.

Rate this article:
Author: Tokens.net Team
English
Deutsch
Italiano
Français
Español
Nederlands
Polski
Svenska
Português
Türkçe