Jeśli pragniesz korzystać z Bota - Animatora Rynku, musisz przestrzegać poniższych kroków:

Krok 1: Każdy użytkownik musi utworzyć nowe konto w ramach swego konta głównego. Jest to potrzebne w celach bezpieczeństwa, a na swym głównym koncie nie będziesz w stanie korzystać z bota.

Konto Animatora Rynku tworzysz klikając Salda w menu znajdującym się w prawym górnym rogu strony głównej (na platformie). Następnie wybierz Przegląd z menu rozwijanego. Po przejściu na podstronę Wpłaty i Wypłaty kliknij Główne i Dodaj konto. Nazwij je MM bot.Właśnie z powodzeniem utworzyłeś sobie nowe (drugorzędne) konto, o czym informuje zmiana nazwy obok tytułu Wpłaty i Wypłaty. Zawsze możesz przełączać się między używanymi kontami klikając na rozwijane menu. Jeśli nie korzystałeś z konta, można je usunąć klikając ikonę kosza na śmieci.

Krok 2: Teraz musisz przenieść środki do obrotu, aby móc korzystać z nowo utworzonego konta.

Kliknij Transfer środków tuż obok konta, na którym działasz. Wybierz konto, z którego chcesz przenieść dowolną liczbę aktywów i kliknij Transfer.
Zawsze możesz wcześniej założyć BOTA i przenieść środki później.
(Jeśli BOT ma do dyspozycji 0 środków, zostaniesz poinformowany żółtym wykrzyknikiem obok opcji Aktywuj/Dezaktywuj na głównej stronie Botów - Animatorów Rynku.)Teraz Twój Bot - Animator Rynku jest już gotowy do pracy.

Krok 3: W prawym górnym rogu strony wybierz Animator Rynku z menu.Krok 4: Po dokładnym przeczytaniu zaakceptuj Zasady i Warunki, po czym kliknij na Kontynuuj konfigurację bota.Krok 5: Teraz poruszasz się po platformie BOTA

Wybierz konto dla obrotu i przejdź do następnego kroku. Użyj konta utworzonego w poprzednim kroku.Krok 6: Wybierz Parę Walut, dla której chcesz uruchomić bota. Dla danego bota możesz wybrać tylko jedną parę walut.Krok 7: Obierz strategię tradingową

Możesz skonfigurować bota - Animatora Rynku ustalając, które transakcje/zlecenia ma wykonywać. Przydziel BOTA do Kupowania, Sprzedawania lub Obydwu. Jeśli wybierzesz tylko jedną opcję (Kupno lub Sprzedaż) BOT zadba o płynność wyłącznie po jednej stronie księgi zleceń. Płynność ta będzie odpowiednio znajdować się po wybranej przez Ciebie stronie. Wybierz Obydwa, a BOT zadba o płynność po obu stronach spreadu.Krok 8: Wybierz transakcje bota

You can set Market Making bot by determining which trades/orders does it execute. Appoint the BOT to Buy, Sell or do Both. If you only select one option (Buy or Sell) the BOT will only provide the liquidity on one side of the order book. This liquidity will respectively be on the side you chose. Select Both and BOT will provide liquidity on both sides of the spread.Krok 9: Swymi botami zarządzać możesz ze strony głównej Botów - Animatorów Rynku.

Dodaj nowego BOTA. Każdy nowy bot wymaga własnego konta tradingowego.

Aktywuj/Dezaktywuj boty klikając przycisk w oknie głównym, aby zadecydować, kiedy bot pracuje.Zmień poprzednie ustawienia bota klikając przycisk Ustawień po prawej stronie. Gdy już poruszasz się po Ustawieniach danego BOTA, możesz dostosować Strategię, Parę Walut lub Stronę.Ostrzeżenie: Używanie i aplikowanie BOTA odbywa się na Twoje własne ryzyko i poza naszą kontrolą. Jeśli nie uważasz się za zbyt doświadczonego, zalecamy użyć predefiniowanych ustawień. Stanowczo zalecamy ustawić BOTA na dłuższe okresy czasu, gdyż w krótkim czasie może wykazywać straty. Miej na uwadze, iż wyższe zyski oznaczają wyższe ryzyko.

Rate this article:
Author: Tokens.net Team
English
Deutsch
Italiano
Français
Español
Nederlands
Polski
Svenska
Português
Türkçe