Pożyczanie pieniędzy nie zawsze musi być stresującym procesem. Nie musi trwać całymi dniami, czy też posiadać ukrytych kosztów, opłat i stóp procentowych. Ze stroną Krypto Pożyczek Tokens Net pożyczanie jest proste. Oszczędź sobie kłopotów odwiedzając Krypto Pożyczki Tokens Net i pożycz potrzebną sumę w zaledwie kilku prostych krokach, kilkoma kliknięciami tu i tam. Użyj widoku Prostego lub widoku Zaawansowanego, by pożyczyć pieniądze wedle preferowanych specyfikacji. Aby lepiej pojąć temat, zapoznaj się z naszym szczegółowym, lecz prostym kursem dla obydwu trybów.

Widok Prosty

Krok 1: Sprawdź swoje saldo DTR odwiedzając stronę główną na swoim koncie osobistym. Możesz tutaj skorzystać z widoku Zaawansowanego lub Prostego.

Krok 2: Będąc w widoku Prostym, wybierz walutę, w której chcesz zaciągnąć pożyczkę. Dostępne opcje to USDT i EURS. Zabezpieczenie wyliczone będzie na podstawie kwoty pieniędzy, jaką postanowisz pożyczyć w preferowanej walucie.

Krok 3: Użyj suwaka, by wybrać kwotę pieniędzy, jaką chcesz pożyczyć. Kwota wyświetla się w czasie rzeczywistym wraz z przesuwaniem suwaka.

Krok 4: Po ustawieniu swych preferencji kliknij przycisk “Pożycz Teraz”. Pożyczane pieniądze powinny po chwili pojawić się na saldzie Twojego konta w wybranej walucie (USDT/EURS). Simple View Step5: Pożyczkę możesz zwrócić w dowolnej chwili. Pamiętaj, że w widoku prostym zwrócić możesz tylko całą kwotę. Jeśli pragniesz zwrócić część pożyczki, przełącz na widok Zaawansowany. Simple View Return

Widok Zaawansowany

Krok 1: Sprawdź, czy masz dostępne saldo DTR odwiedzając główną stronę swego konta osobistego.

Krok 2: Użyj przycisku “Dodaj Zabezpieczenie” w celu dodania pożądanej sumy DTR, której pragniesz użyć jako zabezpieczenia. Advanced View Krok 3: Zostaniesz przeniesiony na stronę “Dodaj Środki”, na której wyświetlane będzie Twoje saldo DTR. Wybierz swą preferowaną walutę; dostępne opcje to USDT i EURS. Strona będzie też wyświetlać Twój limit kredytowy na DTR, a także dzienne oprocentowanie pożyczanej kwoty. Po ustawieniu swych preferencji kliknij przycisk “Dodaj Środki”. Advanced View Add Funds Krok 4: Po dodaniu zabezpieczenia możesz już pożyczyć środki. Zdecyduj, w której walucie chcesz zaciągnąć pożyczkę i kliknij Pożycz. Wyskoczy okienko, w którym wyświetlana będzie Twoja wybrana waluta oraz dostępna kwota. Możesz pożyczyć całą kwotę lub część dostępnych środków. Po wybraniu żądanej kwoty kliknij przycisk “Pożycz Środki”. Advanced View Borrow Krok 5: Suma DTR wybrana jako zabezpieczenie wyświetli się w widoku Zaawansowanym strony Krypto Pożyczki, ukazując dokładną kwotę w DTR środków zarezerwowanych na zaciąganą pożyczkę. Na dole strony ujrzeć możesz pożyczoną kwotę w oparciu o zabezpieczenie i preferowaną walutę. Strona wyświetli również ryzyko likwidacji, limit kredytowy na DTR, walutę oraz dostępną pożyczkę i oprocentowanie. Przycisk “Powrót” również się wyświetli w sekcji informacji o pożyczce.

Krok 6: Po kliknięciu przycisku “Powrót” pożyczona kwota wyświetli się w nowym wyskakującym okienku. Możesz zwrócić całą pożyczkę lub zdecydować się zwrócić tylko część pożyczki wprowadzając kwotę, jaką chcesz zwrócić. Advanced View Return Funds Krok 7: Po zwróceniu pożyczki suma DTR wybrana jako zabezpieczenie powinna się teraz wyświetlać w sekcji “Dostępna pożyczka”, a kwota, jaką możesz pożyczyć powinna również się wyświetlać na dole strony. Możesz zaciągnąć nową pożyczkę klikając przycisk “Pożycz”.

Krok 8: W prawym górnym rogu strony znajdziesz przycisk “Zredukuj zabezpieczenie”. Możesz skorzystać z tego przycisku, aby zredukować kwotę, którą zostawisz jako zabezpieczenie. Użyj tego przycisku, by zmienić kwotę zabezpieczenia, jeśli potrzebujesz. Po zmianie kwoty, jaką chcesz pozostawić jako zabezpieczenie, Twoja suma DTR wyświetli się na głównej stronie Twojego konta dla salda Dostępnego. Możesz też wziąć kolejną pożyczkę. Advanced View Reduce Collateral

Rate this article:
Author: Tokens.net Team
English
Deutsch
Italiano
Français
Español
Nederlands
Polski
Svenska
Português
Türkçe