Zdarzenia niszczące, jak je tutaj nazywamy, znane również jako spalanie tokenów, są to zdarzenia w trakcie których spada całkowity zapas tokenów. Mówiąc prościej, oznacza to, że zniszczone tokeny stają się permanentnie nietykalne i niedostępne w dalszych transferach.

Dwa typy niszczenia tokenów

Popularną metodą niszczenia kryptowalut jest przelewanie kryptowalut na adres będący “czarną dziurą”, czyli taki, do którego nikt statystycznie nie mógłby posiadać klucza prywatnego, przykładowo 0x0000000000000000000000000000000000000000.

Drugą, bardziej popularną metodą dla tokenów ERC20 jest spalanie poprzez funkcję spalania inteligentnych kontraktów. W tym przypadku każdy może z łatwością zweryfikować, czy spalenie naprawdę miało miejsce, kiedy miało miejsce i ile spalono tokenów. Tokens.net wykorzystuje metodę inteligentnych kontraktów do spalania DTR. Najprostszym sposobem przejrzenia zdarzeń spalania jest przy pomocy eksploratora transakcji kryptowalutami. Wszystkie wydarzenia inteligentnych kontraktów DTR znaleźć możesz w eksploratorach transakcji Ethereum

Zdajemy sobie sprawę, iż przeglądanie wszystkich tych metod i zdarzeń na eksploratorach transakcji może być nieco skompilowane, ułatwiliśmy Wam zatem przeglądanie wszystkich zdarzeń niszczących na naszej witrynie. W zdarzeniach niszczących możecie znaleźć wszystko, co trzeba wiedzieć – kiedy dokonano spalenia, sumę spalonych DTR, i rzecz jasna możecie też sprawdzić dwa razy samą transakcję we wspomnianym wcześniej eksploratorze. Dla zapewnienia maksymalnej przejrzystości oferujemy licznik oczekujących na spalenie DTR oraz spalonych już DTR.

DTR jest zwykle niszczone w następstwie trzech typów zdarzeń spalania.

Nasze pierwsze zdarzenie niszczące bierze się z DTR Voice. Gromadzimy DTRV z naszego systemu głosowania, po czym wykorzystujemy zgromadzone DTRV do zakupu DTR na rynku i ich spalenia. Następnie pobieramy opłaty za transakcję i spalamy DTR pozyskane z pobranych opłat. Trzeci typ spalania zarezerwowany jest na specjalne zdarzenia niszczące.

Wylicz spalone DTR i wolumen wymiany

W celu całkowitej przejrzystości możesz sprawdzić, czy nasz wolumen obrotu jest prawdziwy i czy nie dochodzi do wash trade. Możesz również dokonać wyliczenia wolumenu dla okresu dobowego w oparciu o dzienne spalanie DTR pozyskanych z opłat transakcyjnych. Opłaty transakcyjne niewypłacone w DTR pobierane są w walucie bazowej pary walutowej i wymieniane na DTR przy użyciu rynkowych zleceń zakupu.

destruction calculator

Wolumen dobowy = cena DTR * DTR spalonych / opłata

- wolumen dobowy reprezentuje wolumen na przeciągu 24 godzin w USDT
- cena DTR cena DTR
- DTR spalonych to suma spalonych DTR z pobranych opłat
- opłata reprezentuje opłatę transakcyjną płaconą przez uczestników rynku na Tokens.net - obecnie 0.2%

Jeśli pragniesz wyliczyć wolumen obrotu dla okresu dobowego, musisz sprawdzić średnią cenę DTR w USDT. Pomnóż tą cenę przez sumę DTR spalonych tego dnia, po czym podziel wszystko przez 0.2%, a otrzymasz wolumen dobowy platformy. Drobne rozbieżności w wyliczeniach mogą być wynikiem zmienności rynkowej DTR.

Rate this article:
Author: Tokens.net Team
English
Deutsch
Italiano
Français
Español
Nederlands
Polski
Svenska
Português
Türkçe