Att handla med kryptovaluta när det finns en hög volatilitetsnivå och ständiga fluktuationer (vilket är vanligt på den fortfarande mognande marknaden av digitala tillgångar) kan kännas överväldigande för nybörjare, särskilt för de som saknar tidigare erfarenhet av att handla med aktier, kapital, hedgefonder och liknande tillgångar. På motsvarande sätt kan handlare och investerare som redan haft möjlighet att lära sig sig det grundläggande inom handel innan kryptovalutatillgångar kom uppleva kryptovalutamarknaden som en berg-och-dalbana-version av Wall Street. Kryptovalutapriser kan i själva verket drastiskt gå från minus till plus och vice versa under en enda handelssession, men det finns ändå möjlighet att göra betydande vinster. Genom att lära dig lite grundläggande terminologi och följa vår steg-för-steg guide för nybörjare ökar också dina möjligheter för att nå en positiv ROI.

Handelsterminologi: Ordlista för kryptovalutahandlare

Varje sektor har sina egna uppsättningar av karaktäristiska termer för just den branschen och marknaden, och precis så är det även med kryptovalutamarknaden. Det är viktigt att nybörjare inom handel lär sig att hitta och att vänja sig vid den speciella terminologi som följer med handel och investering i kryptovaluta. Handlare måste känna till de grundläggande och avancerade termerna för att kunna följa upp med handelsanalyser och de viktigaste siffrorna som kan hjälpa dem att avgöra vilken kryptovaluta som kommer vara det mest lönsamma alternativet under en viss tidsperiod.

Nykomlingar och förstagångshandlare kan uppleva det svårt att förstå alla speciellt utformade termer av vilka många utformades inom slutna kryptovaluta-communities, vilket är skälet till att det är avgörande att ögna igenom en ordlista för kryptovalutahandel innan de genomför sitt första köp. En ordlista förklarar den speciella terminologi som hjälper handlare att förstå det viktigaste ordförrådet.

Maker och Taker

Några av de termer man ofta hör nämnas i samband med kryptovalutahandel är ”maker” och ”taker”. En maker fyller upp volymen på orderboken medan en taker lägger ordrar som genast blir uppfyllda, vilket är orsaken till att olika avgifter kan tillämpas. Makerns handel registreras i orderböcker och ”gör” (engelskans make) marknaden. Ögonblickliga köp och försäljningar som görs av en taker når aldrig fram till orderboken.

Handelsplattformar är själva centrum för kryptovalutahandel. Handlare erbjuds en lista med kryptovalutakurser och handels-par och handeln täcks av avgifter. Vissa av dessa handelsplattformar har olika avgifter för en maker och en taker, där en maker belönas med en lägre avgift. På exempelvis tokens.net plattform debiteras en maker avgifter på 0%..

Likviditet, Handelsvolymer och Volatilitet

Handlare använder sig av handelsvolymer, likviditet och volatilitet för att fatta investeringsbeslut. Handelsvolymer visar antalet köpta och sålda tillgångar under en viss period. Likviditet och volatilitet definierar själva sambandet mellan marknadsdjupet och möjligheten att göra vinst baserat på att ta med de två nyckeltalen i beräkningen.

Likviditeten på marknaden visar hur snabbt en tillgång kan säljas eller köpas – större likviditet betyder en snabbare vändningar av tillgångar. Volatilitet beskriver prisintervallet för tillgångar på marknaden när det gäller hur snabbt marknadsvärdet kan förändras. Ju högre volatilitet, desto större är chanserna till snabba och oförutsägbara prisförändringar.

Se till att gå igenom terminologin för kryptovalutahandel för att lära dig fler viktiga termer, som exempelvis likviditet, handelsvolymer och volatilitet, av vilka alla är nödvändiga för kryptovalutahandlares ROI.

Avgör vilken kryptovaluta du ska investera i

När du väl lärt dig handelsterminologin är det dags att avgöra vilken kryptovaluta du vill investera i. Handelsplattformar som exempelvis Tokens.net tillhandahåller transparenta siffror och diagram för att hjälpa handlare att ta viktiga beslut när det gäller investeringar i kryptovaluta.

Det är alltid bra att välja de främsta kryptovalutorna, särskilt på lång sikt, men alla handlare måste vara medvetna om att kryptovalutamarknaden är mycket volatil, vilket innebär att priser kan ändras drastiskt från en dag till nästa och ständigt falla och stiga med så gott som oförutsägbara marknadstrender – nästan. Hur oförutsägbar kryptovalutamarknaden än verkar, kan det definitiv hjälpa dig i dina beslut att följa siffrorna för exempelvis månatliga, dagliga och veckovisa förändringar, samt ROI, årliga vinster och grafer kan hjälpa dig att fatta beslut.

När du investerar på lång sikt vill du försäkra dig om att du investerar i en kryptovaluta som har stora möjligheter att stiga under nästkommande period, och det bästa är att köpa ”rabatterade” kryptovalutor. De här tillgångarna ska inte förväxlas med fiatvalutor som saknar potential att åter stiga till sin inledande rekordhöga nivå (ATH). Handlare försöker ofta hitta kryptovalutor som har förlorat lite av sitt värde men som med all säkerhet kommer studsa tillbaka upp, vilket ger en positiv ROI i deras plattformsplånböcker. Den kryptovaluta du investerar i behöver också ha ett rimligt projekt bakom sina tillgångar. På så sätt undgår du att bli lurad och investera i en bluffvaluta. Följ alltid upp de viktigaste siffrorna och se till att inte grunda dina beslut på gissningar utan att du noggrant tänkt igenom dem med utgångspunkt i hur bra det har gått för kryptovalutan på marknaden. En annan viktig sak du måste känna till är när det är dags att köpa och det är dags att sälja, vilket i själva verket är den mest grundläggande regeln när det kommer till handel. Du kan alltid tänka på regeln ”köpa lågt, sälja högt”, för att se till att du maximerar ditt ROI och minimerar dina förluster. Handel innebär alltid en viss risk, men när handlare tänker igenom sina investeringsbeslut kan risken i viss mån begränsas. Ett av de bästa sätten för att handla är att att upprätta ett mönster som hjälper dig att spåra och hitta ytterst lönsam kryptovaluta baserat på marknadstrender och handelsmöjligheter som syns i de viktigaste siffrorna..

Ett annat sätt att begränsa dina förluster och se till att möjligheten för återbäring av investeringarna är höga är att först köpa mindre positioner för att se resultatet av dina investeringar. Köp i början positioner i de främsta kryptovalutorna och behåll dem långsiktigt om siffrorna är gynnsamma medan du kan göra mindre positioner i mindre populära kryptovalutor med betydligt lägre marknadsvärde än Bitcoin (BTC) och Ethereum (ETH). Se till att du har beräknat dina vinstchanser genom att granska kryptovalutor som är inställda på att gå från en nedåtgående trend till uppåtgående trend snarare än tvärtom. Leta också efter digitala tillgångar som har visat sig gå uppåt på marknaden under en längre tid.

Vissa kryptokurser kan tyckas vara gynnsamma och lönsamma ena sekunden, men redan nästa dag kan priserna sjunka drastiskt och stort.

Lär dig att beräkna vinster

När du väl lärt dig att se vilken kryptovaluta du ska välja och har börjat förstå den grundläggande terminologin behöver du lära dig hur man beräknar den vinst du gör genom dina investeringar. Vinster är det enda som driver en handlare och det enda syftet med handelssessioner. Handlare investerar medel för att att gå med vinst enligt ROI (Return on Investment, det vill säga avkastning på investeringar), och därför är det avgörande att du lär dig beräkna dina vinster. ROI är alltså vad handlare använder för att mäta den summa de tjänar i form av avkastning på sina investeringar. Denna räknas ut genom att avkastningen (den summa en handlare erhåller efter avslutad handel) divideras med den investering de började med (kostnaden för att påbörja handeln). Resultatet anges i procent.

Framgångsrika handlare mäter så att varje förändring på marknaden påverkar deras investeringsbeslut positivt eller negativt. När du lär dig hur du ska beräkna dina vinster och förluster är det första du bör vet att det finns två kategorier av vinstberäkningar: realiserade vinster och orealiserade vinster (och förluster).

Realiserade vinster innebär dina stängda positioner, vilket är investeringar i kryptovaluta som redan stängts och har lett till antingen förluster eller vinster. Orealiserade vinster innebär positioner som ännu inte stängts och som inte har lett till några realiserade vinster eller förluster som påverkar saldot på ditt handelskonto. Saldot visar alla dina pengar och positioner, ökning och minskning i samband med vinster och förluster som redan realiserats.

När du beräknar vinster kan du inte bara räkna med fiatvalutan som du använde när du investerade i kryptovalutan som en placeholder-investering utan också räkna med den mängd kryptovaluta du investerat i och använda detta belopp för att beräkna dina vinster istället för att göra beräkningar med värdet för fiatvalutan. Man räknar med en omvandling mellan de båda, så det hela hänger på vilket av de två alternativen som lämpar sig bäst för dig som handlare.

Vinster kan beräknas genom att du anger ingångs- och utgångspris, allt multiplicerat med storleken på den köpposition du tidigare tagit, genom vilket du får fram resultatet av dina vinster eller förluster. Ingångspriset ska dras från utgångspriset. Ingångspriset är den summa du investerade per enskild kryptovaluta-enhet när du tagit din position, och utgångspriset är det värde du har kvar efter att du sålt din position. Multiplicerat med antalet enheter på den givna kryptovalutan du handlar med kommer den här enkla ekvationen få fram hur mycket av din investering du förlorat eller hur mycket vinst du gjort baserat på din initiala investering.

För att beräkna dina vinster för en enskild kryptovaluta-enhet som du tagit en position i, kan du dra ifrån det belopp du betalade för det kryptovalutapriset från samma kryptovaluta på den dag du stänger din position (den dag du säljer din kryptovaluta). Resultatet blir summan av dina vinster.

Till exempel, om du bestämmer dig för att köpa en enhet av Bitcoin (BTC) till priset 9 000 dollar, och du säljer till priset 12 000 dollar blir uträkningen enligt följande:

Om dina förväntade vinster blir till förluster på grund av felberäknade risker innan du investerar i någon särskild kryptovaluta, bör du lära dig att att hantera dina förväntningar på handeln, detta för att undvika att bli besviken. Kom ihåg att varje köp och försäljning innebär en viss risk med ett flertal faktorer som påverkar slutresultatet. Handlare kan kontrollera hur de investerar sina pengar – marknadstrender kan avläsas och användas för att fatta investeringsbeslut – men de kan inte kontrollera eller förutsäga investeringar i sin helhet.

Skapa ett konto på Tokens.net för att börja handla

När allt är klart, och du har lärt dig hur du gör för att beräkna dina vinster, och även lärt dig den grundläggande handelsterminologin och hur du väljer den mest lönsamma kryptovalutan, är du redo att skapa ett konto på Tokens.net och börja handla.

Det är gratis att registrera ett konto på Tokens.net, och plattformen erbjuder några av de mest konkurrenskraftiga avgifterna för handel. För avgiftsreglering erbjuder Tokens.net ett ERC-20-token som kallas Dynamic Trading Rights (DTR). DTR-enheter som används för avgiftsreglering hämtas automatiskt och förstörs kryptografiskt genom en process som i kryptovalutakretsar ses som en token-bränning för att hålla kvar likviditeten på en tillfredsställande nivå och förhindra devalvering av DTR på marknaden.

Handelsplatsen tillhandahåller ett användarvänligt gränssnitt som lämpar sig för nybörjare, medan mer erfarna handlare får tillgång till mer avancerade handelsverktyg som finns på plattformen. Alla viktiga nyckeltal, inklusive 24 timmars förändringar, förändringar av marknadspriset i realtid, 24 timmars handelsvolym, totala värdet, handels-par och candlestick-tabeller, finns att tillgå för varje listad kryptovaluta som erbjuder tre olika versioner baserade på olika spårningstider för marknadsförändringar. Att skapa ett konto är enkelt, och du får obegränsad tillgång till ett flertal av de mest handlare kryptovaluta-tillgångarna samt ERC-20-tokens. Listan över tillgängliga digitala tillgångar uppdateras regelbundet med nya, legitima, populära och högkvalitativa kryptovalutor, så handlare ges flera olika alternativ för att investera i kryptovaluta.

För att följa upp dina kryptovalutatillgångar och hålla reda på intressanta investeringar kan du skapa personliga bevakningslistor via ditt Tokens.net-konto när du är klar med registreringen. All handel och alla öppna ordrar finns också att se på ditt personliga konto, så att handlare när som helst enkelt kan stänga och öppna nya positioner..

Tokens.net tillhandahåller också en mobilapp med sömlös övergång från webbplattformen till mobilhandelsplatsen, så att handlare kan ta med sig sina investeringar, saldon och positioner var som helst, handla oerhört tryggt när som helst med högsta säkerhet. Appen är fullständigt hanterbar med anpassningsbara alternativ, så användare har full kontroll över sin handelsinformation och sina saldon.

För mer detaljerad och fördjupad vägledning om hur man skapar ett konto på Tokens.net, besök den officiella steg-för-steg-guiden. När du väl skapat ett konto kan du direkt göra en insättning och genast börja handla.

Börja handla

När du väl skapat ett konto på Tokens.net och skaffat dig grundläggande kunskaper om handelsterminologin är du redo att börja handla. Innan du köper din första position i din favoritkryptovaluta behöver du dock bekanta dig med tre strategier som är avgörande för att du ska lyckas med handeln: teknisk analys, grundläggande analys och sentimentanalys.

Dessa strategier underlättar för handlare att utforma investeringsidéer och fatta beslut med inriktning på att generera vinst.

Teknisk analys

Teknisk analys är en metod för att förutspå och förutsäga värdet på tillgångarna på marknaden, som återspeglas i aktivt förändrade priser baserade på marknadstrender i rörelseshistoriken för varje kryptovaluta. Vid teknisk analys används priset på tillgångar och handelsvolymer ofta som nyckeltal för framtida prisprognoser. Det finns dock många fler värdeindikatorer inom teknisk analys som kan underlätta för handlare och investerare att förutsäga priser på digitala tillgångar inom en viss tidsperiod. På handelsplatser visas ofta de indikatorer som är avgörande för att man ska kunna använda sig av teknisk analys, och användare på Tokens.net-handlare har obegränsad tillgång till nyckeltal, prisindikatorer och flera andra värdefulla handelsverktyg.

Här nedan kan du se några av de mest använda tekniska indikatorerna och handelsteknikerna.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd tjänar till att upptäcka prissvängningar baserade på marknadsrörelserna, och kan därmed förutsäga en eventuell vändning för trenden mot en korrigering när en tillgång antingen kan fortsätta enigt trenden eller vända åt motsatt håll.

Många handelsstrategier grundas på diagram för stöd och motståndsnivåer, där handlare kan upptäcka områden med stöd och motstånd och förutspå att priset för den givna tillgången kommer röra sig i en av två möjliga riktningar. Läs mer om stöd och motståndsnivåer och hur du kan använda dig av dem när du handlar här.

Candlestick

Anledningen till att candlestick-diagram utgör ett effektivt sätt att förutse prisrörelser och skapa teknisk analys för effektiv handel och maximerad ROI är att candlestick-diagram innehåller fyra nyckeltal med vilka de kan beskriva marknadstrender och prisrörelser för handlare.

I stor likhet med stapeldiagram har candlesticks utformats för att visa lågt pris, högt pris, stängningspris och öppningspris för den tidsperiod som anges av handlaren. Handlare kan följa upp med historiska siffror för de viktigaste nyckeltalen för prisrörelse och hitta de lägsta och högsta punkterna i tillgångarnas värde under en viss tidsperiod. Lär dig mer om candlestick-diagram innan du börjar handla.

Glidande medelvärde

Glidande medelvärde (MA) används för att filtrera viktiga marknadsdata relaterade till långsiktiga trender och prisfluktuationer medan man registrerar tidigare prisrörelser för marknadsförda tillgångar. MA används ofta för att bestämma stöd- och motståndsnivåer. MA kan användas som ett enskilt handelsverktyg för att bestämma prisutvecklingen samtidigt som man bortser från kortvariga prisförändringar som faller utanför mönstret. Det kan också användas för att bestämma andra tekniska indikatorer, såsom SMA, EMA, DMA, dubbel EMA och tredubbel EMA. Bland dessa är tekniska indikatorer SMA och EMA de mest populära. Flera glidande medelvärden (MMA) används också. Dessa kombinerar långsiktiga och kortsiktiga MA-data för specifika tidsperioder. Handlare kan kombinera olika MA – exempelvis SMA50 + EMA100 eller EMA50 + EMA100.

Enkelt glidande medelvärde (SMA)

Enkelt glidande medelvärde (SMA) är en handelsindikator som används för att beräkna en genomsnittlig prisändring enligt marknadstrender under en viss period. SMA används i fall där handlare vill genomföra teknisk analys som visar ett medelvärde i tidigare trender så att man kan fatta investeringsbeslut för framtida prognoser. Framtida prisprognoser kan skapas genom att ta hänsyn till en handelsindikator som SMA eftersom handlare då kan få en större bild av tidigare marknadstrender, samt även prisrörelse under en viss angiven tidsperiod. Lär dig mer om hur du kan använda SMA när du handlar.

Exponentiellt glidande medelvärde (EMA)

Exponentiellt glidande medelvärde (EMA) är en annan användbar handelsstrategi som har likheter med SMA. Den är utformad för att mäta trender och i vilken riktning vissa tillgångar rör sig under en specifik tidsperiod. EMA lägger vikt vid de allra senaste prisuppgifterna och reagerar på de senaste prisändringarna. Se hur du kan använda dig av EMA för teknisk analys och investering.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Moving average convergence divergence, eller översatt ”förhållande mellan glidande medelvärden och pris”, (MACD) är en indikator för marknadstrender och rörelser beräknade baserat på specifika EMA-tidsperioder. Ett beräknat MACD-värde bildar en linje för att signalera handlare om köp och försäljningar med utgångspunkt i marknadsrörelserna. MACD används vanligtvis för värdepappershandel, även om indikatorn också kan användas för att bilda prognoser för kryptovalutahandel. Handlare använder sig av MACD-indikatorn för att följa signaler för förändringar på marknaden. Lär dig hur MACD används och beräknas.

Bollinger Band

Bollinger Band är ett handelsverktyg som har direkt samband med värdet på SMA. Verktyget lanserades först av en av de mest kända tekniska handlarna, John Bollinger. Bollinger fick upphovsrätt för namnet och begreppet Bollinger Band.

Bollinger Bandet utvecklades som ett handelsverktyg som gör det möjligt för handlare att följa upp avvikelser från marknadsutvecklingen genom att följa negativa och positiva avvikelser på ett SMA-värde. Som verktygets namn antyder anges Bollinger Bandets grafiska värde i tre olika rader, vilka visar SMA med övre och nedre band för att kunna följa eventuella avvikelser i SMA under specifika tidsperioder. Ta reda på hur du kan använda dig av Bollinger Band när du handlar.

Fundamental Analysis

Fundamental analys har man för att se tillgångens egna värde på marknaden genom att beakta olika yttre faktorer som kan påverka priset på marknaden. Handlare använder dig av flera olika finansiella och ekonomiska faktorer för att göra en grundläggande analys, och de inkluderar faktorer av alla slag som kan påverka en tillgångs värde på marknaden. Fundamental analys är också till för att hjälpa handlare och investerare att avgöra om en specifik tillgång är undervärderad eller övervärderad.

Oavsett vilken typ av marknadsanalys som används inom finans och ekonomi, är syftet med varje analys att komma fram så nära som möjligt till det verkliga värdet på en tillgång på marknaden, med det slutliga målet att göra vinst och maximera ROI. Fundamental analys kan betraktas som motsatsen till teknisk analys eftersom teknisk analys studerar volatilitet, pris, handelsvolymer och liknande marknadssiffror för att fastställa framtida prismomentum Fundamental analys däremot använder all tillgänglig offentlig information som är relevant för värdet på en specifik tillgång för att bestämma dess verkliga värde. Faktorer som det rådande ekonomiska läget och hur företagets bakom tillgången drivs, liksom orsakerna förhållandet mellan utbud och efterfrågan, används samtliga när man gör en fundamental analys som handlare kan använda sig av för att bestämma värdet på en tillgång och avgöra om den är överköpt eller översåld baserat på det tidigare bestämda värdet. I fundamental analys använder man sig också av framtida tillväxtsiffror, resultat, avkastning på tillgångar, intäkter och börsvärde. Vanligtvis används grundläggande analys för att bestämma värdet på aktier på marknaden. Denna typ av analys är dock lämplig för andra typer av tillgångar, inklusive kryptovaluta. Baserat på insamlade offentliga uppgifter kan handlare bestämma ett lämpligt pris, inklusive att utvärdera själva industrin och sektorn till vilken den angivna tillgången hör. Att jämföra priser på liknande tillgångar är också en effektiv metod när man gör en fundamental analys, vilket ger ett mer realistiskt realvärde. Om realvärdet är högre än de rådande priset på marknaden anses tillgången övervärderad, medan en undervärderad tillgång har ett lägre realvärde än de nuvarande marknadspriset. Med hjälp av fundamental analys kan handlare och investerare bestämma om då ska gå lång eller kort vid en särskild position som de har analyserat. När tillgången anses undervärderad brukar handlare föreslå köp av den specifika tillgången eftersom tillgången inte ha nått upp sitt fulla potentiella marknadsvärde.

Fundamental analys förlitar sig både på kvalitet och kvantitet för en tillgång som avgörande faktorer som kan uttryckas i siffror, samt fakta som inte kan uttryckas i siffror. Fundamental analys kan också omfatta företagets affärsmodell eller uppstart för den angivna tillgången, förvaltningen och styrningen, och fördelar och nackdelar i motsats till konkurrens, kunder, reglering, den specifika sektorns styrka och marknadsandelar.

Sentimentanalys

Som namnet för den här sortens analys antyder innefattar sentimentanalys känslor som den viktigaste faktorn för att man ska kunna bilda sig en åsikt. Till skillnad från teknisk analys, som fokuserar på att förutsäga prisrörelser genom att följa historiska trender, och fundamental analys, som studerar offentliga uppgifter om specifika tillgångar, fokuserar sentimentanalys på gruppsykologi. Sentimentanalys studerar hur marknaden känns i motsats till risknivån. Ju högre risk, desto större är vanligtvis risken att förlora en investering. Sentimentanalys bygger däremot på analys av hur marknaden reagerar på en aktuell risk. Handlare använder sig av den här kunskapen om risker för att förutsäga hur andra handlare kommer att reagera på den nuvarande risken och därmed komma fram till sina investeringsbeslut. Eftersom handlares reaktioner på risken påverkar priset på marknaden genom att de antingen agerar eller inte agerar, är sentimentanalys mycket praktiskt. Sentimentanalys kan också baseras på handlare är villiga att ta risker, vilket vanligtvis sker i tider då marknadstrenderna är mer känsliga för nyheter och rapporter. Genom att undersöka hur andra handlare känner inför marknaden kan du upptäcka betydelsefulla trender som påverkas av hur gruppen reagerar på förekomsten av risker eller bristen på dem.

Betydelsen av sentimentanalys består i det faktum att reaktionen från grupper och nyhetsrubriker som har att göra med marknadstillgångar kan komma att påverka marknadsutvecklingen på lång sikt. Det handlare tittar på när de gör sentimentanalys är skillnaden mellan långa och korta positioner på marknaden. Bristen på långa positioner i nettovärdet för alla positioner inom den specifika sektorn antyder att handlare inte känner sig särskilt hoppfulla när det gäller vinster på lång sikt för den specifika tillgången, och vice versa.

Slutsats

Att använda sig av enbart teknisk och fundamental analys kanske inte är tillräckligt för en mer effektiv prognos av marknadsresultat och aktiva och tidigare marknadstrender. Även med väldigt säkra marknadssiffrorna som ger en signal om köp, försäljning eller behålla, reagerar alla handlare olika utifrån marknadsanalys, och det beteendet går knappast att förutsäga med marknadssiffror utan att ta hänsyn till handlarnas reaktioner, följa åsikter inom media och granska den allmänna känslan som knyts till rådande marknadstrender. Vissa handlare kan gå in långt medan andra väljer att gå in kort i någon tillgång trots att de fått fram samma siffror genom tekniska och fundamental analys, vilket är skälet till att sentimentanalys används som backup när man ska fatta beslut.

Även om handlare kan använda sig av handelsverktyg för att maximera sina ROI och göra lönsamma investeringar, tar alla handlare sina egna beslut enligt vad de själva tycker och enligt deras egna analyser. Alla handlare måste vara medvetna om att alla investeringar även är förknippade med risker.

Rate this article:
Author: Tokens.net Team
English
Deutsch
Italiano
Français
Español
Nederlands
Polski
Svenska
Português
Türkçe