Vad är det maximala belopp jag kan låna?

Det finns inget minimum/maximum. Det belopp du kan låna beror på värdet av din säkerhet. Det finns ingen gräns för lånevärdet. Utlåningstjänsten arbetar enligt principen att ta garantier i form av säkerhet, vilket innebär att det belopp du lämnar som säkerhet bestämmer det belopp du kan låna via tjänsten.

Vilken säkerhet kan jag använda?

Du kan bara använda DTR (Dynamic Trading Rights) som säkerhet. DTR som du vill använda som säkerhet måste vara tillgängligt som saldo på ditt huvudkonto. Se till att du kan göra en insättning direkt till ditt huvudkonto på Tokens.net. Du måste också se till att insättningen du ska använda som säkerhet endast görs i DTR-tokens.

Vad kan jag låna?

Efter att ha gjort en insättning i DTR och placerat en viss mängd tokens som säkerhet i enlighet med dina behov, kommer du att kunna välja mellan att låna USDT eller EURS. Du kan senare växla lånade USDT och EURS med tillgängliga handelspar på Tokens.nets börsmarknad.

Är jag berättigad att ta ut ett lån?

Ja, vår tjänst är för närvarande tillgänglig till alla våra användare som väljer att öppna ett personligt konto på Tokens.net och göra en insättning i DTR för att bli berättigad till Tokens.net låneservice.

Hur hög är räntan?

Räntan på alla lån som tas via vår tjänst är satt till 13% årligen vilket motsvarar 0,0335% i ränta per dag.

Hur börjar man låna?

För enkel och smidig upplåning kan du kolla in vår ultimata guide för att använda Tokens.nets låneservice. Tokens.nets kryptolån-handledning finns på vår blogg och bör vägleda dig steg för steg mot att ta ditt första lån och lämna din första säkerhet.

Vad händer om jag inte kan betala tillbaka lånet eller glömmer att betala det?

Om lånet du har tagit ut genom Tokens.nets tjänst inte återbetalas, kommer räntan att fortsätta att stiga på en daglig basis. När likvidationsnivån är uppnådd kommer säkerheten du har lämnat att likvideras. Vi föreslår att du följer upp räntetillväxten och bestämmer det belopp du vill låna i enlighet med din ekonomiska förmåga.

Vad händer om marknadsvärdet på kryptotillgången faller under låneperioden?

Om kryptomarknaden tar en nedåtgående sväng och värdet av digitala tillgångar börjar sjunka under lånet, riskerar du att din säkerhet kan likvideras om du misslyckas med att betala tillbaka ditt lån. Observera att kryptomarknaden är föremål för dagliga förändringar och att värdet av tillgångar beror på marknadstrender, vilket innebär att priset på kryptotillgångar både kan stiga och falla

Vad kan jag låna till?

Du kan spara de medel du har tagit genom ett lån, använda medlen för handel och investera i nya kryptovalutor, eller ta ut dina lånade tillgångar och använda dem.

Kan jag ta flera lån samtidigt?

Ja, flera låneansökningar är tillåtna eftersom låneansökan beror på det belopp du lämnar som säkerhet, vilket innebär att du kan skapa flera låneansökningar samtidigt.

Kan jag göra en fullständig återbetalning av lånet i förtid?

Lånade medel kan återbetalas när som helst. Om du väljer att betala av hela ditt lån tidigt, kan du spara pengar på de räntor som ackumuleras på det ursprungliga lånet på en daglig basis.

Hur kan jag betala tillbaka mitt lån?

Du kan hitta en detaljerad djupgående, steg-för-steg-handledning om hur du återbetalar de lånade pengarna på Tokens.nets blogg. Följ våra enkla steg-för-steg-riktlinjer för att återbetala ditt lån på ett enkelt och okomplicerat sätt.

Vad är syftet med denna tjänst?

Huvudsyftet med Tokens.nets utlåningstjänst är att förse användare med ytterligare medel baserat på mängden säkerheter användare lämnar i DTR. Du kan lämna DTR som säkerheter genom att sätta in pengar och få USDT eller EURS i retur. Du kan använda de lånade tillgångarna hur du vill, inklusive handel, växel, spara och uttag.

Hur fungerar tjänsten?

För att kunna få tillgång till Tokens.nets kryptolånetjänst måste du göra en insättning i DTR till ditt huvudkonto. Du kan använda dina tillgängliga DTR-medel som säkerhet för ett lån USDT eller EURS. För varje DTR-enhet som ställs som säkerhet kan du ta ut ett lån på 0,01 USDT eller 0,009 EUR. Det lånade beloppet i form av USDT och EURS beror på mängden DTR du ställer som säkerhet. För detaljerade instruktioner och förklaring om hur man börjar använda Tokens.nets lånetjänst kan du läsa vår steg-för-steg-handledning som finns på Tokens.nets blogg.

Hur lång är lånet varaktighet?

Lånet kan betalas när som helst innan likvidationsrisken når 100%. När likvideringsgränsen har uppnåtts kommer säkerheten du har ställt som garanti för lånet automatiskt att likvideras.

Rate this article:
Author: Tokens.net Team
English
Deutsch
Italiano
Français
Español
Nederlands
Polski
Svenska
Português
Türkçe