Då det numera kan vara extremt dyrt att starta utvinning av Bitcoin är det mer rimligt att starta med investeringar i andra digitala tillgångar. Litecoin erbjuder ett av de många alternativen till att utvinna kryptovaluta utan att man behöver investera enromt mycket i hårdvara för att komma igång. Litecoin använder faktiskt ett annat utvinnings-protokoll än Bitcoin, även om tillgången skapades i skuggan av BTC. Med det sagt kan användare förvänta sig inträde till rimligt pris om de planerar att börja utvinna Litecoin 2019.

För att börja utvinna Litecoin är det absolut nödvändigt att du rent allmänt förstår dig på de digitala tillgångarna samt även utvinning. Inför detta kan du läsa det andra blogginlägget vi har med mer information om grunderna i kryptovalutautvinning.

Litecoin-utvinning jämfört med Bitcoin-utvinning

Även om det skapades med Bitcoin som förebild hoppades Litecoin-skaparen Charlie Lee att etablera ett nytt protokoll som skulle kunna användas mer effektivt för mindre transaktioner jämfört med Bitcoin-nätverket. Tillgången har en mindre blockstorlekstid som specifikt utformades vid starten av Litecoin. För att göra detta möjligt tillhandahåller de två nätverken olika utvinningsprotokoll med Litecoin som använder Scrypt-utvinning och Bitcoin med SHA-256-algoritm.

Vissa har utnämnt Bitcoin till kryptovalutans guld och Litecoin till dess silver, särskilt när de lanserades. Även om detta med åren har förändrats eftersom andra tillgångar har högre värde, som exempelvis Ethereum och Ripple som båda idag har större marknadsandelar än Litecoin.

Avslutningsvis föreslår Investopedia att större antal maximala Litecoins kan leda till att tillgången ses som en psykologisk fördel på marknaderna jämfört med Bitcoin. Teorin är intressant och även om bara tiden utvisa om det stämmer är en sak säker - de som är intresserade av utvinning kan komma in enklare på marknaden med Litecoin än med dess storebror, Bitcoin.

Litecoin utvinningskrav

De grundläggande kraven för utvinning av Litecoin skiljer sig ganska markant från den avancerade lösningen som Bitcoin-utvinnare har valt med applikationsspecifika integrerade kretsar (ASIC). På grund av Litecoins Scrypt-algoritm förblir tillgången mer tillgänglig för användare som är intresserade av att utvinna kryptovaluta utan att spendera en enorm summa pengar på ASIC som kan vara dyrt. I det här avseendet kan användare använda en CPU eller GPU för att utvinna Litecoin.

Beroende på om du väljer att använda en GPU eller CPU måste du ladda ner rätt programvara för utvinning av Litecoin. Kom ihåg att alltid tänka på säkerheten när du gör detta, särskilt när du handlar med ekonomiska tillgångar som Litecoin.

Dessutom måste du vara extra försiktig när du anger dina inställningar för utvinningen eftersom det är lätt hänt att ställa in systemkonfigurationen fel. Se till att följa installationsguiden så att du inte utvinner för någon annan i din utvinningspool. Om du är osäker, kör tester och anta aldrig att saker fungerar förrän du kan bekräfta det med riktiga transaktioner.

Bestäm slutligen om du vill utvinna själv eller gå med i en pool. Det finns gott och väl ett halvdussin populära Litecoin utvinnings-pooler. Inklusive Antpool, LitecoinPool.org, LTC.Top, F2Pool och BW.com, m.m. Distributionen av Litecoin har legat ganska mycket på topp med de fyra bästa företagen som innehar minst 90% av utvinningskraften. Därmed sagt att naturliga krafter bör förhindra en 51% attack från alla pooler - även om skadliga enheter ibland kan smyga sig in i de sällskap som driver dessa stora pooler. Se i första hand till att hålla dig uppdaterad med fördelningen av Litecoin-utvinning om du bestämmer dig för att utvinna denna tidigare "silver"-tillgång i den digitala världen.

Aktuell Litecoin-halvering

Ett intressant fenomen som sker med kryptovalutatillgångar kallas halveringen. Litecoin har nyligen genomgått en. Från och med 5 augusti 2019 har Litecoin börjat minska sin utvinning med hälften.

Så som dessa digitala tillgångar, som exempelvis som Litecoin, distribueras, måste de med tiden sakta ner denna distributionsprocess för att så småningom nå den inställda gränsen för det antal tillgångar som ska skapas. I stället för att göra detta på en gång, när man når andelen, är tillgångarna utformade så att de långsamt frigör allt färre belöningar.

För Litecoins del innebär detta att det under en 24-timmarsperiod. endast kommer in 7 200 LTC i leveransen för varje block istället för det tidigare antalet 14 400 LTC.

Detta kan vara en drastisk förändring för den som vill börja med Litecoin-utvinning, men det händer bara vart fjärde år.

Om intresset för utvinning sjunker för lågt nu när tillgången inte längre betalar sig lika bra för utvinnare kan Litecoin-nätverket genomgå en svårighetsjustering som gör det möjligt för nätverkets drift att bättre återspegla den efterfrågan som råder på marknaden.

Rate this article:
Author: Tokens.net Team
English
Deutsch
Italiano
Français
Español
Nederlands
Polski
Svenska
Português
Türkçe