Bitcoin (BTC)

1Y
BTC
36,576.2007 USD +0.85%
BTC
$ 36,576.2007 +0.85%
Handla nu
Chart:
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1Y
  • ALL
Graph data for Bitcoin is currently unavailable.
Vad är Bitcoin?
bitcoin är det första exemplet på ett kryptovaluta med referenser till Hashcash från bland annat A.Back, b-pengar från W. Dai och Public key cryptosystems från R.C. Merkle. Det är en tillgångsklass som har kombinerat traditionell valuta med verifiering baserad på kryptografi, inledningsvis introducerad som ett elektroniskt betalningssystem baserat på matematiska bevis.

Bitcoin är en peer-to-peer-version av elektroniska kontanter som används för betalningar som skickas direkt från en part till en annan utan att passera genom någon finansiell institution. Den vanligaste definitionen beskriver bitcoin som världens första decentraliserade digitala valuta med en begränsad tillgång på 21M och utan någon betrodd tredje part. Detta innebär att ingen enskild person, organisation eller myndighet har kontroll över den. Vem som helst kan köpa den, vem som helst kan ta emot den.

Bitcoin uppfanns av en person eller en grupp personer under pseudonymen Satoshi Nakamoto och den tillkännagavs offentligt på bitcoin.org i november 2008. Den 3 januari 2009 bröts det första blocket, märkt Genesis Blocket med den inbäddade texten , ”Vid tiden 03/Jan/2009 Kansler som står inför en andra räddningsaktion för banker". För ytterligare läsning om skaparna av bitcoin, följ länken till blogginlägget. Vem uppfann Bitcoin.

Vi känner bitcoin som det mynt som är en kod som representerar äganderätten till mynt, ett skuldebrev kan man säga, med bitcoin som protokollet, ett distribuerat nätverk som upprätthåller en liggare med saldon för de tidigare nämnda bitcoinmynten.

Vad är BTC?

Symbolen för bitcoin är och dess Bitcoin kurs ticker är BTC (XBT). Kontoenheten för bitcoin är bitcoin och valören är en hundramiljondel (0.00000001) med den minsta enheten som kallas en satoshi (sat). Andra alternativa enheter för mindre mängder är millibitcoin (mBTC) för 0,001 bitcoin eller 100 000 satoshi. Den maximala tillgången av bitcoin är 21M, kontrollerad av bitcoin-algoritmen.

Vad är en Bitcoin värd?

Lägsta Bitcoin värde
0. 0000 0001 Satoshi | 1 Bit = 1 Satoshi
Milli-Bitcoin
My 0. 001 mBtc → 0.0010 0000 BTC | 100 000 Satoshis
1 Bitcoin
1 BTC → 100 000 000 Satoshis


Bitcoin-valutan körs på bitcoins nätverk och fungerar på bitcoin-protokollet, som kallas blockkedja. En blockkedja är en delad liggare med ett register över bitcoin-transaktioner som bitcoins nätverk förlitar sig på. En blockkedja är uppbyggd som en kedja av block som innehåller transaktioner och underhålls av ett nätverk av kommunikationsnoder som kör bitcoin-programvara. Noder fullföljer ett antal regler för att verifiera transaktioner i nätverket. Verifiering sker genom en procedur som kallas mining (på svenska ”gruvdrift”), dessa noder kallas utförande- eller mining-noder. Nodernas finns för att se till så att alla deltagare i bitcoin-nätverket har en ständig överblick av uppgifterna. Det finns fyra typer av noder på bitcoins blockkedja: fullständiga noder, supernoder, lätta noder och de tidigare nämnda mining-noderna.

Vem som helst bli bitcoin-användare genom att ladda ner programvaran med öppen källkod. Användare inom nätverket identifieras av bitcoin-adresser, som visas i form av slumpmässiga serier av siffror och bokstäver. Dessa adresser är pseudo-anonyma, så bitcoin kan i viss utsträckning användas anonymt.

Hitta den aktuella växlingskursen för Bitcoin för handelsparen BTC/USD, BTC/ETH, BTC/EUR.

Trade BTC

Bitcoin Wallet

Bitcoin lagras på en bitcoin-adress (Öppen Nyckel) som genereras från en Privat Nyckel (Frö). Den privata nyckeln är serier av siffror och bokstäver med siffror och bokstäver som är associerade med adressen. Ägaren till den Privata Nyckeln är ägaren till de mynt som lagras på bitcoin-adresserna.
Att lagra bitcoin innebär att lagra Privata Nycklar.
Privata nycklar kan lagras på olika sätt. De kan lagras på ett USB-minne, på en dator (fullständig nod) eller på mer vanliga enheter som hårdvaru-plånböcker (hard wallet: Ledger, Trezor). Detta är fysiska enheter som krypterar de nycklar som behövs för att betala med bitcoin. En vanlig praxis är att dessa enheter förblir offline och blir svårare att hacka. Mer bekvämt, men mindre säkert, är att lagra bitcoin i en mjukvaru-plånbok (software wallet, en mjukvara som du laddar ner och kör på din dator eller mobila enhet. Och en kvarleva från bitcoins första tid av bitcoin är en pappersplånbok (paper wallet), som är tryckt på ett papper som har en privat nyckel, bitcoin-adress och en QR-kod som representerar båda. Dessa är de som är svårast att installera riktigt och på ett säkert sätt. För fortsatt läsning om bitcoin-plånböcker, klicka på länken till vårt blogginlägg. How to choose the best Bitcoin wallet

Bitcoin kan också lagras på en börs, men detta rekommenderas inte heller. Bitcoins som lagras på en börs lagras i en börs-plånbok som användaren saknar privat nyckel till. Börser löper vanligtvis hög risk för att bli hackade och därför bör man inte ha någon större mängd bitcoin på ett börs.

Bitcoin-transaktion

En bitcoin-transaktion är en överföring av värde mellan bitcoin-plånböcker och ingår i blockkedjan. Till exempel: om Alice skickar en bitcoin till Bob, skickar hon bitcoin från sin bitcoin-plånbok som genererar en bitcoin-adress, som också benämns den offentliga nyckeln, från sin privata nyckel (frö). Noderna i nätverket ser vad hon vill och verifierar först att hon verkligen förfogar över denna bitcoin och för det andra att hon ännu inte skickat den till någon annan. Alice bevisar att det är hennes bitcoin genom att signera den med sin privata nyckel. När transaktionen har verifierats ingår den i ett “block” med andra transaktioner.

Den första som fick bitcoin var cypherpunkaren Hal Finney, som hade skapat det återanvändbara proof-of-work-systemet (på svenska ”system av bevis-på-arbete”) (RPoW) 2004. Det första transaktionsbeloppet var 50 bitcoins och dessa skickades av Satoshi. Denna transaktion utfördes den 12 januari 2009 och ingick i block 170.

Den första kända kommersiella transaktionen bekräftades 2010 och bestod av 10 000 bitcoins för två pizzor. Denna transaktion utfördes i block 57043 den 22 maj 2010 av Laszlo Hanyecz.

Hur fungerar Bitcoin: Protokoll och Uppbyggnad

Bitcoin kan användas var som helst där det finns ett internet. Bitcoin-nätverket är decentraliserat och hålls igång av ett användarnätverk genom överenskommelse bland nätverkets medlemmar utan några centrala myndigheter som upprätthåller regler. En grupp frivilliga kodare tar hand om utvecklingen och ett öppet nätverk av noder driver den. En nod är en dator som kör bitcoin-programvara som håller bitcoin-användare uppdaterade med information. Vem som helst kan köra en nod som överför bitcoin-transaktioner kring nätverket. Vissa noder är mining-noder. Miners, eller ”utvinnare”, tillhandahåller en tjänst för nätverket genom att bekräfta transaktioner som användare skickar till varandra. Miners kombinerar ihop transaktioner i nätverket till block. Varje nytt block refererar till det föregående blocket. Flera block bildar en blockkedja.

Bitcoin Mining

Mining, eller utvinning, är ett distribuerat konsensus-system som används för att bekräfta pågående transaktioner genom att inkludera dem i ett block. Mer precist beställer de kronologiska transaktioner i bitcoins blockkedja för att skydda neutraliteten av nätet och möjliggöra samförstånd mellan olika noder om systemets tillstånd.

Mining följer en uppsättning kryptografiska regler som förhindrar tidigare block att ändras, så att de "säkrar" nätverket och löser problemet med ”dubbel använding". Det är så här för att miners ägnar mycket kraft åt att tjäna nya bitcoins. Om en angripare skulle försöka attackera kedjan och ändra en tidigare transaktion, skulle denna behöva göra om allt arbete som minern gjort och komma ikapp den längsta kedjan genom att ägna lika mycket kraft åt den.

Det en miner drivs av i sitt arbete med att packa ihop transaktioner till block är den avgift som ingår i varje transaktion och i nya myntade bitcoins. Varje nytt block innehåller en extra transaktion, och detta är minerns belöning. Genom den här processen sätts nya bitcoins i rullning. Ungefär var tionde minut, i vad som bäst kan liknas vid ett lotteri, belönas en gruvarbetare med en ny bitcoin. Denna nya bitcoin ges till en miner som utfört en uppgift för matematisk beräkning (”hash-funktion”) vilken han ägnade sin kraft åt. Uppgiften är att hitta en nonce, ett nummer som, i kombination med data i blocket och passerat genom en hash-funktion, framställer en "hash". Resultatet i början av hash-serien är ett heltal mellan 0 och 4.299676796 och måste börja med ett förbestämt antal nollor. Hashfunktionen gör det omöjligt att förutsäga utgången, så gruvarbetare utför slumpvisa gissningar. Svårigheten att beräkna antalet (uttryckt i 0 i början av en hashsträng) justeras för varje beräkningsprocess, ett block, och tar ungefär 10 minuter. Hashfrekvensen är mätenheten för framställningskraften i bitcoins nätverk.
När bitcoin lanserades fick en miner 50 mynt för varje block. För närvarande är belöningen 12,5 bitcoins och kring mitten av maj 2020 kommer belöningen att halveras. Den här processer inträffar vart fjärde år och kallas halvering.

Hur fungerar Bitcoin mining

På grund av utvinningens slumpvisa natur kan enskilda miners kombinera haschkraft och mining till en större mine (gruva) till Pool mining. Med detta garanteras de att hitta block mer regelbundet och få mer stadiga intäkter från miningen.

Vem som helst kan bli miner, men mining kräver resurser för beräkningar samt el. Pengar representerar det arbete som krävs för att producera varor och tjänster och kan ses som en lagrad energi. Bitcoin är en råvara som myntas från energi med hjälp av Proof-of-Work (POW). PoW överför elektricitet till digitala tillgångar och därmed kan bitcoin brytas.

Proof-of-Work

Vad bitcoin's Proof-of-Work gör är att det använder särskilt avsedda maskiner (ASIC) för att omvandla el till bitcoin, vilket görs genom blockbelöningar. Maskinen som använder PoW utför upprepade gånger hashoperationer (gissningar/röster) tills ett särskilt kryptografiskt pussel löses och i får som betaning för den här uppgiften bitcoin (blockbelöning). Lösningen på pusslet visar att en gruvarbetare har utnyttjat energi i form av ASIC och el, ett bevis på att en miner har jobbat. PoW är ett bevis på att energi har använts. PoW är särskilt viktigt när det gäller bitcoin Ledger. Blockkedjan kan endast förbli oföränderlig om det är kostsamt att göra den sådan. Det är därför PoW har höga kostnader och bitcoin Ledger hålls säker med sin kollektiva hashingkraft, summan av all energi som spenderas. PoW utformades för att ändra politiska röster till opolitiska röster (hashes) genom omvandling av energi.

Storleksbegränsingen på Bitcoin-block är en parameter i bitcoin-protokollet som begränsar storleken på bitcoin-blocken. Detta är en begränsning för hur många transaktioner som kan inkluderas i ett block som utförs ungefär var tionde minut. Blockstorleken brukade vara 1 megabyte, eller vara beroende på en transaktions storlek, i genomsnitt tre till sju transaktioner per sekund. 2017 ersattes blockstorleksgränsen med en blockviktgräns på fyra miljoner viktenheter, vilket förändrade hur data i blocken beräknades. Nu har bitcoin-block en teoretisk maximal storlek på fyra megabyte men, mer realistiskt, två megabyte.

Bitcoin uppgraderingar

Bitcoin har förbättrats sedan den första lanserades. Bitcoin Improvement Protocol (BIP) (Bitcoins förbättringsprotokoll) infördes av Amir Taaki 2011 för att göra bitcoin-utvecklingen mer strukturerad och ansvarsskyldig. BIP är en standard för att föreslå ändringar i bitcoin-protokollet, antingen som ”soft fork”- eller ”hard fork”-protokolluppgraderingar eller andra ändringar.

Det finns olika bitcoin Forks, en ”kodbas-förgrening”, det vill säga en kopia av koden som vanligtvis resulterar i en helt ny kryptovaluta, en blockkedja fork (blockkedje-förgrening) som ger två versioner av transaktionshistoriken. Eller en hard fork, en protokolluppgradering som lösgör och tar bort regler och en soft fork, en protokolluppgradering som skärper eller lägger till regler. Ibland är gafflar svåra att upptäcka och inte ens experter kommer överens. Lär dig mer om viktiga bitcoin-gafflar genom att följa länken till vårt blogginlägg. Major Bitcoin Forks

Bitcoins mest kända protokolluppgradering i augusti 2017 är SegWit, Segregated Witness, vilket tar bort transaktionens formbarhet. SegWit var tänkt att stödja Lightning-nätverket för att förbättra skalbarheten.

Bech32 är ett SegWit-adressformat som styrs av BIP 0173, benämnda "bc1-adresser". Bech32-adresser utgör en bra miljö för små transaktioner och har förbättrade funktioner inom felsökning. De har en del som kan läsas av människor och använder "bc" för att komma åt huvudnätet, medan "tb" används för testnät. Det finns en mer utförlig beskrivning av Bech32 om du följer länken till vårt blogginlägg. Bech-32 Explained.

Föråldrade bitcoin-adresser (även de ursprungliga BTC-adresserna)
e.g. 1BvBMSEYstWetqTFn5Au4m4GFg7xJaNVN2
e.g. 3J98t1WpEZ73CNmQviecrnyiWrnqRhWNLy

Lightning-nätverket (The Lightning network) är lager två av det bitcoin-protokoll som föreslogs 2015 av Joseph Poon och Thaddeus Drya. Det utformades som en övre lager av en betalningskanal för snabba och billiga transaktioner som inte saktar ner huvudnätet. Lightning-betalningar registreras inte direkt på bitcoins blockkedja utan genom finansiering av kanaler och kanalstängnings-transaktioner. I praktiken innebär detta att lightning-transaktioner görs med färre bitcoin-transaktioner på kedjan.

Det mest berömda bitcoin-jobbet är Mt.Gox-jobbet, som skedde 2014, då bitcoinbörsen från Tokyo i Japan hanterade cirka 70 procent av alla bitcoin-transaktioner över hela världen. Bosättningarna med bitcoinhandlare pågår fortfarande.

Bitcoin värde historik

Bitcoins pris baseras på internationella växlingsbörser på nätet och skiftar ständigt. Sedan början av 2009 har Bitcoin-priset påverkats av många enskilda händelser, inte nödvändigtvis orsakade av ekonomi och handel. Exempelvis berodde nedläggningen av kryptovalutaplattformen Mt. Gox och det stora raset för kryptovaluta under 2018 på Bitcoins rekordhöga nivå på 19,166 dollar i december 2017.

FAQs
Vem skapade bitcoin? FAQ Toggle
Bitcoin skapades av en enskild person eller en grupp under pseudonymen Satoshi Nakamoto.
Är bitcoin riktiga pengar? FAQ Toggle
Bitcoin är en digital tillgång som kan handlas eller bytas mot traditionella valutor som EUR, USD, GBP etc.
Hur gammal är bitcoin? FAQ Toggle
Det första bitcoin-blocket bröts den 3 januari 2009. Annars uppkom idén om digitala pengar 1982.
Hur köper man bitcoin? FAQ Toggle
Börja med att köpa satoshi och så småningom kommer du äga en bitcoin. Allt du behöver ha är en en bitcoin-plånbok som du laddar ner #url (gör plånböcker) och väljer en betalningsmetod. Köp bitcoin med kreditkort, banköverföring eller växla andra kryptokurser.
Var köper man bitcoin? FAQ Toggle
Du kan köpa bitcoin på flera olika sätt. Det mest praktiska är att använda ett kreditkort eller en banköverföring direkt på en börs.
Bitcoin-halvering? FAQ Toggle
Bitcoin-halvering är en förutbestämd process som sker vart fjärde år och halverar antalet nyutvunna bitcoin som kommer i rullning med varje nytt bitcoin-block.
Vad används bitcoin till? FAQ Toggle
Bitcoin kan användas för många olika ändamål, men den viktigaste användningen är pengar.
Kan bitcoin omvandlas till kontanter? FAQ Toggle
Bitcoin kan växlas mot kontanter över disk eller i lokala kryptovaluta-automater.
Är bitcoin lagligt? FAQ Toggle
Beroende på ditt hemvist är bitcoin, generellt sett, lagligt i större delen av världen.
Hur tyder man ett Bitcoin price chart? FAQ Toggle
Indexdiagram (Bitcoin chart) kan visas för olika tidsperioder. Diagram för femton minuter, en timme, fyra timmar och en dag är de vanligaste. Det mest använda är det japanska candlestick-diagrammet med röda eller gröna candlesticks beroende på prisrörelsen. Varje candlestick visar priset vid stängning och öppning och deras skuggor visar det lägsta respektive det högsta priset. Med hjälp av candlestick-diagrammet kan man avgöra om mönstret har bull- eller bear-tendenser.
Dagens Bitcoin-kurs FAQ Toggle
Priset på Bitcoin skiftar ständigt, det aktuella marknadspriset för Bitcoin kan du se högst upp på sidan.
Vad betyder Bitcoins växlingskurs? FAQ Toggle
Bitcoins växelkurs är värdet på ett Bitcoin vid omvandling till en annan valuta.
Kan jag köpa Bitcoin för 100 dollar? FAQ Toggle
Ja, du kan göra ett så litet köp som 0,001 BTC eller ett så stort som 1 BTC. Bitcoin är en valuta som kan anges med åtta decimaler. Den minsta enheten i Bitcoin är en Satoshi. 1 Satoshi är lika med 0,00000001 BTC.
Hur kommer jag igång med Bitcoin (hur investerar man i Bitcoin)? FAQ Toggle
Enkelt: registrera dig, sätt in pengar och köp. Du kan spara dem på Tokens.net eller i en plånbok

Det första du behöver för att köpa Bitcoin är ett konto på en kryptovalutaplattform.

1. Skapa ett gratis konto på token.net.

2. Sätt in kryptovaluta och växla den eller köp dina första Bitcoin med ett kreditkort.

3.Förvara dem på ditt växlingskonto på Tokens.net för att handla dem den eller ta ut dem till din hårdvaruplånbok. Dina Bitcoin förvaras på din särskilda Bitcoin-adress.

Ytterligare information om hur du investerar i Bitcoin hittar du i vår blogg, under Kryptovaluta 101.
Hur mycket är Bitcoin värd? FAQ Toggle
Beror på marknaden .... men du kan alltid köpa för det belopp du vill … Hur mycket Bitcoin är värd anges alltid i en annan valuta, och det beror på vilken marknad du tittar på. Du kan alltid köpa den mängd Bitcoin du vill.
Kan jag köpa Bitcoin som aktier? FAQ Toggle
Bitcoin är ett kryptovaluta. Vem som helst kan köpa Bitcoin. Det enda du behöver är ett konto på Tokens.net och pengar för att växla till Bitcoin. Tänk på att digitala tillgångar är mycket volatila och innebär spekulationsrisker.

Har du inte ett konto ännu?

Registrera dig nu och börja handla din favorit kryptovaluta redan idag.

Skapa ditt gratiskonto

Bitcoin kalkylator

Tokens.net:s Bitcoin-prisberäkningsverktyg gör att du enkelt kan konvertera mellan Bitcoin och föredragna fiatvalutor (USD eller EUR). Denna enkla omvandlare använder faktiska växelkurser baserat på Tokens.net:s senaste Bitcoin-pris.

BTC

=
Köp nu
English
Deutsch
Italiano
Français
Español
Nederlands
Polski
Svenska
Português
Türkçe