DigiByte (DGB)

1Y
DGB
0.0267 USD -3.41%
0.00000075 BTC
DGB
$ 0.0267 -3.41%
0.00000075 BTC 0%
Handla nu
Chart:
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1Y
  • ALL
Graph data for DigiByte is currently unavailable.
Vad är DigiByte?
DigiByte (DGB) är en sorts kryptovaluta, som är en digital tillgång med en decentraliserad blockkedje-miljö. DGB uppstod först gången 2014, fem år efter att Bitcoin uppstod som den första kryptovalutan någonsin. Med sina kortare behandlingstider för DGB-baserade transaktioner hävdar teamet bakom DigiByte att DGB körs på en av de längsta blockkedjor som finns bland kryptovaluta.

DigiByte är en altcoin, vilket innebär att det är ett alternativt mynt till Bitcoin. Det tillhandahåller förbättrade funktioner som underlättar för hastighet och effektivitet. Det intressanta med DigiByte är att teamet bakom kryptan aldrig ordnade någon ICO eller tokenförsäljning för att utfärda DGB, vilket visar sig genom idén med fullständig decentralisering. DGB:s och DigiBytes blockkedja ägs dock inte av något privat företag.

DigiByte är den snabbaste, längsta och säkraste ospenderade transaktionsutgången (UTXO) i världen. En UTXO är en sorts abstrakta elektroniska pengar som bekräftar ägarskap. Det är en kedja som innehåller digitalt ägande. Denna kedja representerar en digital signatur som undertecknar transaktioner. I grund och botten kör DigiByte på en decentraliserad blockkedja som påminner om Bitcoin.

DigiByte är en decentraliserad miljö med öppen källkod, vilket innebär att denna kryptovaluta bygger på samma princip som Bitcoin. Den bygger också på Bitcoin Core. Teamet bakom DigiByte ville dock göra det som nästan varje utvecklingsteam av altcoin vill göra: förbättra den grundläggande uppbyggnad som finns hos Bitcoin. Det här arbetet görs vanligtvis genom att göra transaktioner snabbare och mer kostnadseffektiva samtidigt som man tar itu med de skalbarhetsproblem som finns hos Bitcoin.

Transaktionstider kan bli mer effektiva genom att man ökar storleken på block så att de block som består av kedjorna och håller i transaktionerna kan behandla mer data i snabbare takt. För att göra nätverket snabbare och mer effektivt lade DigiBytes team till några viktiga förändringar i koden. DGB genomförde en svårighetsjustering i realtid, en 15-sekunders blocktid och förbättrade säkerhet. I början av utvecklingen beslutade teamet bakom DGB även att särskilt fokusera på IT-säkerhet, betalningar och snabbare transaktioner.

En annan intressant sak med DigiByte är att teamet bakom DGB hade många "första". DGB var det första alternativa myntet (altcoin) som lyckades förverkliga Segregated Witness (SegWit). Teamet bakom den här digitala tillgången bidrog också till den övergripande utvecklingen av blockkedje-baserade funktioner och protokoll, och skapade miningprotokoll för DigiShield, Odocrypt, DigiAssets och MultiAlgo.

Vissa blockkedjor, inklusive Ethereum och Bitcoin Cash, har antagit vissa delar av DigiBytes teknik, till exempel DigiShield. Genom att införa nyheter för teknik och innovationer inom blockkedjor och inom domänen för kryptovaluta-utveckling har DigiByte hittat sin plats inom en bredare använding.

Så fungerar DigiByte: Protokoll och arkitektur

DigiByte bygger på UTXO och ett Prof-of-Work-protokoll (PoW). Det finns dock avgörande skillnader mellan hur Bitcoin använder PoW och hur DGB använder det.

DigiByte kan brytas, precis som Bitcoin och andra altcoins och kryptovalutor som bygger på Bitcoin Core. Det innebär att miners arbetar med att hålla nätverket skyddat och säkert, verifierar transaktioner och förhindrar dubbelutgifter för DGB genom att bekräfta transaktioner.

För att göra utvinningen mer effektiv införde DGB-teamet fem olika algoritmer som var avsedda för utvinning av DGB. Dessa algoritmer grundar sig på på PoW och är lika fördelade på blockkedjor för att dela upp den kraft som används för utvinningen och för att göra nätverket skyddat och säkert. Den här funktionen kallas MultiAlgo mining.

Svårighetsanpassningen för noder som används i nätverket regleras av MultiShield-teknik, som även denna skapades av utvecklingsteamet bakomDigiByte. MultiShield-funktionerna ser till så att ingen av de fem algoritmerna kan bli dominerande, vilket garanterar att mindre kedjor inte kan manipuleras.

DigiSign är en annan av DigiBytes funktioner. Med denna blir det möjligt med enkel och sömlös verifiering, samt sändning och inbäddning av dokument och data i DigiByte blockkedje-systemet. Andra funktioner som skapats med DigiByte-teknik är DigiShield, Odocrypt och DigiSpeed.

DigiShield är en funktion som teamet bakom DGB skapat för att dra ner på svårigheter. Denna släpptes första gången i februari 2014 och har sedan dess antagits av många blockkedjor, bland annat Ethereum, Dogecoin, Zcash och Bitcoin Cash. Denna garanterar skydd mot multi-pool mining av stora mängder DGB med lägre svårighetsgrad. DigiShiled kan beräkna svårigheten för blocket, granska varje block och korrigera utvinningen i början och slutet av verksamheten.

Odocrypt gjordes för att förhindra miners av ASIC att gå med i DigiByte mining-pooler, vilket minskar konkurrenskraften inom mining. Algoritmen skyddar nätverket från ASIC:er genom att var tionde dag ändra hashdetaljer.

DigiSpeed är en funktion som gör det möjligt med snabbare behandlingstider och som tillåter 15-sekunders block på blockkedjan, vilket gör nätverket mer skalbart än Bitcoin och många andra nätverk. Tack vare DigiSpeed kan DigiBytes nätverk behandla cirka 560 transaktioner per sekund, vilket gör DigiByte 40 gånger snabbare än Bitcoin.

Den totala tillgången på DGB är 21 miljarder enheter, varav 105 miljoner utvanns i förväg.

DigiBytes blockkedja består av tre olika skikt. Core Protocol Layer eller Global Network Layer är grunden för hela blockkedjan, som stöder hela infrastrukturen och utgör det nedersta skiktet av DigiBytes blockkedja. Ovanpå Core layer finns Digital Asset eller Public Ledger Layer, som tillhandahåller administration och säkerhet. Detta lager är det mellersta skiktet. Det innehåller DigiByte-enheter, den oföränderliga allmänna kassaboken och de fem protokollen för mining. Nya DGB-enheter skapas genom utvinningsprocessen. Det översta lagret kallas applikationslagret eller DigiAssets-lagret. Det möjliggör utveckling av andra digitala tillgångar ovanpå DigiByte-kedjan. Det här lagret, som är det första i DigiByte-ekosystemet, möjliggör utveckling av DApps och användning av smarta kontrakt, vilket gör det till en stadig och säker blockkedje-baserad miljö.

DigiByte är ett komplext ekosystem med olika funktioner, skiktad arkitektur och förbättrade mekanismer i motsats till den ursprungliga koden som användes för att skapa Bitcoin. DigiByte är dock långt ifrån att vinna över BTC när det gäller marknadsvärde och marknadsandelar.

Handla DGB

DigiByte: Pochodzenie i historia

Utvecklingen av DigiByte började 2013, men genesis-blocket släpptes inte förrän i januari 2014, vilket är det officiella datumet för den första lanseringen av DGB:s och DigiBytes blockkedja. Kryptovalutan ägs inte av något privat företag. Det skapades av Jared Tate, som även är grundaren av DigiBytes blockkedja.

Jared Tate introducerades för Bitcoin först 2012, tre år efter det att BTC officiellt släppts för allmänheten. Tate planerade att förbättra Bitcoin Core-protokollet. Så småningom kulminerade hans plan i utvecklingen av en helt ny altcoin, den som vi nu känner som DigiByte.

Bitcoin släpptes för att bli den första peer-to-peer-valutan för decentraliserade monetära transaktioner, men Tate ville skapa en ny digital tillgång baserad på Bitcoin Core-protokollet och som satte decentralisering främst vad gällde blockkedjans mekanismer och uppbyggnad men med förbättringar som skulle göra det säkrare, mer pålitligt, snabbare och mer effektivt. Dessutom ville Tate skapa mer än en valuta, varför DigiByte gjorde framsteg med att presentera innovativa blockkedje-produkter som möjliggör integrering och implementering av IoT och AI. Han arbetade också specifikt med att förbättra den allmänna IT-säkerheten.

Teamet bakom DigiByte ansåg att deras valuta var mer än bara en valuta, och därför bestämde de sig för att inte samla in medel via DGB inom en ICO eller genom försäljning av symboliska mynt. DigiByte-teamet, under ledning av Tate, konstaterade att blockkedje-tekniken har en bred potential och att denna potential kan fångas upp såväl i en digital tillgång i blockkedje-miljö som inom flera andra sektorer.

Det påstås att DigiByte-teknik kan användas för att komma tillrätta med över 90% av de säkerhetsproblem som finns vad gäller drift och kommunikation på internet. Dessutom kan DigiBytes teknik användas för att integrera IoT-apparater och IoT-enheter och förbättra sättet på vilket stadig kommunikation fungerar. DigiByte-teamet inriktar sig därtill på att utforska användningen av AI- och DGB-baserad teknik för att underlätta innovationer inom AI-sektorn, data och automatisering.

Handla DOGE

DigiByte (DGB) plånböcker

DigiByte kan lagras i hård- eller mjukvaruplånboker. Varje plånbok är utformad för att vara skyddad och säker för pengarna samtidigt som saldon och pengar görs tillgängliga för privata nyckelägare.

Hårdvaruplånböcker har den högsta säkerhetsnivån, lagrar privata nycklar och gör det svårt för hackare att komma åt och stjäla pengar. DGB kan lagras säkert i hårdvaruplånböcker som Nano Ledger S och Nano Ledger X.

Teamet bakom DGB skapade smjukaruplånboken DigiByte Core. Detta är en skrivbordsplånbok. DigiByte Core tillhandahåller skydd och säkerhet för dina DGB-medel, och du bidrar till nätverkets säkerhet genom att välja det.

Guarda Wallet för DGB-enheter finns i mobil-, stationär- och webbversioner. Vissa plånboksfunktioner kan synkroniseras mellan enheter för enkelt hantering av DGB-medel. Guarda Wallet erbjuder också möjlighet till direkt växling mellan DGB och andra kryptovalutor.

Användare kan också skapa pappersplånböcker för DGB genom att besöka sidan Walletgenerator.net. DGB kan även lagras på börser som stöder DigiByte och tillhandahåller förvaltningstjänster.

DigiByte Community

Det hela började med Bitcoin och Jared Tates idé om att skapa en uppgraderad, snabbare version av Bitcoin Core-uppbyggnaden. På så sätt skapandes en skiktad och komplex blockkedje-baserad miljö som representerades av DigiByte.

Sedan 2014 har nätverket för DGB och DigiByte vidareutvecklats till en för projektet betydelsefull stödjande community. DigiByte nådde dit där den är idag tack vare tiotusentals community-medlemmar. Det är ett helt decentraliserat blockkedjeprojekt med öppen källkod som inte ägs av något privat företag eller någon företagskoncern.

Tanken med och utövandet av decentralisering är mycket viktig för DigiByte. På grund av communityns betydelse för projektets utveckling och funktionalitet skapade DigiByte Global Community Telegram-kanaler för att communityn skulle kunna hålla sig aktivt engagerad och uppdaterad. Det har kanaler för teknisk support, information om mining, samtal mellan utvecklare, samtal vad gäller communityn, marknadsföring och nyhetsinformation. DigiByte Global Community framhåller på korrekt sätt DigiBytes uppbyggnad och decentralisering med öppen källkod.

Har du inte ett konto ännu?

Registrera dig nu och börja handla din favorit kryptovaluta redan idag.

Skapa ditt gratiskonto
English
Deutsch
Italiano
Français
Español
Nederlands
Polski
Svenska
Português
Türkçe