Eos (EOS)

1Y
EOS
2.6881 USD +1.61%
0.00008425 BTC +3.35%
EOS
$ 2.6881 +1.61%
0.00008425 BTC +3.35%
Add to wishlist
Chart:
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1Y
  • ALL
Graph data for Eos is currently unavailable.
Vad är Eos?
Eos (EOS) är en decentraliserad blockkedje-baserad smart kontraktsplattform för decentraliserade applikationer (Dapps) i kommersiell skala. Eos-plattformen ser ut att bli en av de största plattformarna för smarta kontrakt på marknaden. Den stöder kärnfunktioner som gör det möjligt att skapa och utveckla Dapps för enskilda personer och företag. Nätverket tillhandahåller verktyg för verifiering, säker åtkomst, dataförvaltning, kommunikation mellan Dapps och internet, behörigheter och användningshantering.

Målet för utvecklingsteamet bakom Eos är att skapa en optimal miljö för Dapp-utvecklare och ge tillgång till ett flertal olika verktyg som utformats för en effektiv utveckling av Dapp. Plattformen tillhandahåller en webbaserad verktygssats som fungerar ungefär på samma sätt som traditionella butiker för appar, till exempel Google Play-butiken. Den webbaserade verktygssatsen skapades för gränssnitts-utveckling, vilket underlättar för lättanvända verktyg vid utveckling av Dapps.

Eos.io styr det Eos blockkedje-baserade nätverket. Plattformen bygger på en uppbyggnad som möjliggör vertikal och horisontell skalning av Dapps. EOS-token är den ursprungliga digitala tillgången för Eos-plattformen, och den driver hela ekosystemet. Alla innehavare av EOS kan få tillåtelse att använda sig av plattformen enbart genom att äga EOS-tokens, som är det sätt på vilket man får tillgång till Dapp-verktyg och garanteras resurser. EOS används för att antingen låsa upp åtkomst till Dapps som redan finns på blockkedjan eller för att skapa Dapps. Användare som äger EOS men inte använder sina tokens för Dapps eller Dapp-utveckling kan hyra ut sin bandbredd till andra användare.

Teknik & Tillgång

Läs mer teknisk information om digitala tillgångar

Valutatyp Coin
Proof Type Delegated Proof of Stake
Total valutaförsörjning 1,026,420,593 EOS
Valutaförsörjning i omlopp 951,041,298 EOS

Eos Algoritm

Nätverket tillåter användare och innehavare av EOS att använda de resurser som finns tillgängliga i blockkedjebaserade nätverk samt värdet på deras insatser. Resursanvändningen är proportionell mot det belopp som noteras i användarnas insatser i form av EOS. På så sätt får man bort transaktionsavgifter på kedjan eftersom varje användare eller innehavare av EOS kan skicka det antal transaktioner som står i proportion till det antalet EOS-tokens som de äger.

Nätverket använder sig av Delegerat Bevis på Insats (Proof-of-Stake/PoS) som en konsensusalgoritm. DPoS gör möjliggör en blockgenereringstid på 0,5 sekunder, vilket underlättar för skalbarhet och snabba överföringar. Kombinationen av DPoS och asynkrona Byzantine Fault Tolerance (aBFT) gör att Eos.io kan accelerera i irreversibilitet. Med DPoS som konsensusprotokollen och aBFT ger algoritmen inom en sekund 100% bekräftelse för samtliga transaktioner.

DPoS skiljer sig från den vanliga versionen av Proof-of-Stake då den bygger på konceptet att blockproducenter röstas fram av token-innehavare. På den blockkedja som finns hos PoS röstar token-innehavare istället på blockens giltighet. Eftersom blockproducenterna med högst antal röster väljs för att organisera den nya generationen av block genom att konkurrera enbart i det första steget av processen fungerar DPoS snabbare än de flesta andra algoritmer. Systemet utgörs av två steg. Blockproducenter väljs i den första fasen, och den andra fasen understödjer en samstämmighet bland 21 utvalda blockproducenter.

Har du inte ett konto ännu?

Registrera dig nu och börja handla din favorit kryptovaluta redan idag.

Skapa ditt gratiskonto
English
Deutsch
Italiano
Français
Español
Nederlands
Polski
Svenska
Português
Türkçe