Ethereum (ETH)

1Y
ETH
1,249.3888 USD -0.17%
0.03884362 BTC +3.82%
ETH
$ 1,249.3888 -0.17%
0.03884362 BTC +3.82%
Handla nu
Chart:
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1Y
  • ALL
Graph data for Ethereum is currently unavailable.
Vad är Ethereum?
Ethereum-nätverket är världens ledande programmerbara blockkedja, lanserad 2015 av Vitalik Buterin. Det utformades för att bli en förbättrad version av Bitcoin, för att ha funktioner och möjligheter som Bitcoins blockkedja saknar. Den är en decentraliserad applikationsplattform och ett decentraliserad internet och skapades för en decentraliserad global dator som kan lösa beräkningsproblem. Ett decentraliserat företag som inte drivs av mänskligt beslutsfattande, men enligt en uppsättning programmerade regler i Ethereum-nätverket.

Namnet härstammar från Aether, som 1800-talets vetenskapsmän antog var det medium som vårt universum var skapat från. Vitalik gillade parallellen till det han ville göra och använde den för sin skapelse.

Ethereum bygger på en neutral infrastruktur med öppen åtkomst och med smarta kontrakt. Ett viktigt sak för Ethereum-nätverket är smarta kontrakt som kräver beräkningsresurser, och Ether är tillgången som betalar för dem. Det underhålls och förbättras av en grupp bidragsgivare som arbetar med allt från kärnprotokoll till kund-applikationer. Det drivs med hjälp av kollektiva bidrag. Ethereums blockkedja utvecklades så att den kan fungera som ett internet där pengar och betalningar är inbyggda, där användare kan äga sina data och där appar inte spionerar och stjäl din information och där alla har möjlighet att använda sig av ett öppet ekonomiskt system.

Skaparen av Ethereum är Vitalik Buterin, en programmerare från Kanada. Första gången han träffade på Bitcoin och kryptovaluta var 2011. Samma år grundade han Bitcoin Magazine. Han kom på idén till Ethereum utifrån övertygelsen att Bitcoins blockkedja begränsas i sin omfattning. Ethereum whitepaper släpptes 2013 och dokumenterade ett nytt öppen källkods-protokoll för att skapa decentraliserade applikationer. Vid sidan av Buterin var också Mihai Alisie, Anthony di Iori och Charles Hoskinson med och grundade Ethereum. Strax efteråt släpptes Ethereums gula papper av Dr.Gavin Wood som beskriver Ethereum Virtual Machine (EVM) och den exekveringsmiljö som genomför alla smarta kontrakt i nätverket. Ethereum Foundation höll en Ether-crowd-försäljning i juli 2014.

I Ethereum-nätverket kan du använda kryptografiska algoritmer (hashing, digitala underskrifter) med ekonomiska incitament för användning av decentraliserade nätverk med minnen. Vad det gör är att försöka skapa en grund för applikationer av blockkedje-teknik. Den stora skillnaden från andra blockkedjor är att det kan finnas en blockkedja som förstår ett allmänt programmeringsspråk (t.ex. Android eller iOS). Ethereum-gruppen kallar detta för en flexibel blockkedja.

Vad är Ether (ETH)?

I likhet med andra blockkedjor har Ethereum en ursprunglig valuta som kallas Ether, med tickersymbolen ETH och versalerna Xi som valutasymbol. Ether benämns ofta felaktigt som Ethereum. Till skillnad från andra blockkedjor är Ether inte tänkt att fungera som en valutaenhet utan som bränsle för beräkningarna som driver Ethereums nätverk. Därför har den ingen maximal tillgång. Oavsett dess huvudsakliga funktion handlas den på marknader som vilket annat mynt som helst och rankas vad gäller marknadsvärde som den näst största.

Ethers vanligaste valör är 1 Ether = 1 000 000 000 Gwei.

Sextio miljoner Ether skapades under den inledande försäljningen till den stora massan, känd som första för-ICO. Utfärdandet av Ether skiljer sig från andra populära kryptovalutor genom att inte betona deflation.

Ether (ETH) är en drivkraft för noder att verifiera block på Ethereum-kedjan som innehåller smarta kontraktskoder. Priset är fem Ethers för varje framgångsrik blockverifiering i Ethereums nätverket, vilket normalt sett inträffar var 15-17 sekund. I fall där noder finner den korrekta lösningen men inte inkluderar den i nätverket är belöningen tre två till tre Ethers. ETH innebär även en sporre för utvecklare att skapa decentraliserade appar av hög kvalitet medan nätverksanvändare betalar i ETH för att använda nätverket.

Köp ETH

Ethereum wallet

Precis som med andra kryptovalutor lagras de privata nycklar som låser upp Ether i en plånbok. Ethereum wallets är följande: skrivbordsplånböcker, webbplånböcker, hårdvaru- och pappersplånböcker. För att fortsätta läsa om ETH-plånböcker, klicka på länken till vårt blogginlägg. How to choose the best Ethereum Wallet

Hur fungerar Ethereum: Protokoll och Uppbyggnad

Strukturen för Ethereums blockkedja är en delad liggare med hela transaktionshistoriken. Varje Ethereum-nod lagrar också det senaste tillståndet för varje smart kontrakt. För varje applikation som körs på Ethereum måste nätverket upprätthålla aktuell information, ett tillstånd, inklusive användarnas saldon, smart kontraktskod och var den hålls lagrad.

Som med alla andra blockkedjor har Ethereum en skalningsgräns. Ethereum är beroende av ett nätverk av noder och när användarna blir fler kan detta göra fulla noder svårare att köra. Målet är att byta från full nod till noder som enbart lagrar en delmängd data. Ett skalprojekt som de överväger är Sharding, som bryter isär en databas och placerar varje del på en enskild server.

Ethereum-transaktioner använder sig av konton som påminner om bankkonton men består av kryptovalutors typiska egenskaper: ETH-adress, transaktion hash, block, status, tidstämpel, mynt, pris, transaktionsavgift och, tillskillnad från Bitcoin, förmågan att se ETH-adressens historia. Ether-mynt från en plånbok kan flyttas till en annan plånbok genom transaktioner som enkelt kan spåras, t.ex. Etherscan.io och Ethplorer.io.

Ethereum-adresser är sammansatta med prefixet "0x". Också adressen till ett smart kontrakt är i det här formatet, men bestäms av avsändaren och skapandet av en tidsbegränsad engångsnyckel för transaktionen.

Hur fungerar Ethereum mining

Utvinningen (mining) för Ethereum fungerar mycket på samma sätt som utvinningen av Bitcoin. Den håller sig med uppriktiga dokumentation, genererar ny ETH och kompenserar för decentralisering. Miners hittar ett block i genomsnitt var 12 e sekund genom att upprepade gånger söka på blockets unika metadata för rubriken med hjälp av en hash-funktion och genom att bara ändra värdet för den tidsbegränsade engångsnyckeln. Miners tjänar ETH slumpmässigt genom att verifiera transaktioner och block. Det är samma problemlösnings-algoritm som hos Bitcoin, ett Proof-of-Work. Mer specifikt är Ethereums version av Proof-of-Work, benämnd Ethash, utformad för att behöva större minne för att göra det svårare att utvinna med hjälp av ASICs.
Ethereum strävar efter en övergång från PoW till Proof-of-Stake (PoS), som använder färre resurser för att uppnå en överensstämmelse, där det inte är minern utan myntens ägaren som gör nätverket säkert.

Ethereum Virtuella Maskin (Ethereum Virtual Machine - EVM) är exekveringsmiljön för smarta kontrakt på Ethereum. EVM kan läsa och utföra och vanligtvis sammanställa smarta kontrakt skrivna på ett särskilt programmeringsspråk till bytekod. Varje nod använder sin EVM. Som nämnts tidigare har varje nod en kopia av transaktionen och historiken av det smarta kontraktet och för att upprätthålla nuvarande tillstånd, när det sker en statusändring, bekräftar noden att den är ansvarig för ändringen och måste komma överens med andra om att det har skett en förändring.

Ethereums blockkedja fungerar med ett säkrat basskikt med inte alltför många funktioner, vilket gör att innovationer kan ske högst upp.

Utvinning av Ethereum?

Ethereum-miners är hörnstenen i Ethereums nätverk, då miners oftast finns i kryptovalutanätverket. För närvarande använder Ethereum-utvinningen sig av en Proof-of-Work-algoritm (Bevis-på-arbete-algoritm) för att verifiera transaktioner med Ether, men man har planer på att byta till en Proof-of-Stake (Bevis-på-insats). Miners belönas med Ether när de verifierar transaktioner i nätverket, och det är så ny Ether kommer i omlopp..

Smart Kontrakt

Smarta kontrakt kommer ursprungligen från ett förslag från Nick Szabo år 1990 med den underliggande idén om ett datorprotokoll som är avsett att digitalt underlätta, verifiera och genomdriva förhandling eller utföra av ett kontrakt. Ett smart kontrakt i Ethereum är en kod som automatiskt genomför villkoren i ett avtal så det inte behövs någon tredje part. En smart kontraktsanalogi är en automat som har en kodad uppsättning regler för att hålla den säker. Fysisk hårdvara har tillämpat ett avtal och dess villkor (t.ex. sätt in två dollar och det kommer ut vatten, sätt inte in två dollar och det kommer inte ut vatten).

Det finns olika användningsområden för Smarta kontrakt. De kan ordna avtal mellan användare, tillhandahålla verktyg för andra kontrakt, lagra information och fungera som multisignatur-konton. Valutabegreppet för ett smart kontrakt är ett datorprogram som direkt kontrollerar de digitala tillgångarna. Det är ett datorprogram med instruktionerna om vad som ska göras med en digital tillgång, och som tillhandahåller flera olika alternativ för dess säkerhet och pålitlighet. Ett möjligt exempel på crowdfunding: skicka ETH till ett datorprogram, och programmet har en uppsättning instruktioner om vad som ska göras med den. Om marknadsvärdet uppnås skickas pengar till utvecklaren. Om marknadsvärdet inte uppnås, får alla återbetalning, osv.

Ett annat exempel på ett smart kontrakt är Ethereums Namnsystem (ENS), en Ethereum-version av DNS (Domänbenämningssystem) som vänder sig till resurser på och utanför kedjan med mänskligt läsbara namn som inte är knutna till en utgivare.

Ethereum smarta kontraktsspråk är Turingfullständigt, så de kan skrivas på olika datorspråk, bland annat Soliditet, Serpent, LLL och Mutan.

Dapp

Som en programmerbar blockkedja låter Ethereum utvecklare att använda sig av den för att bygga nya applikationer, även kallade DApps (decentraliserade applikationer). DApps är paket med smarta kontrakt som direkt förbinder användare och leverantörer. Fördelarna med DApps kommer från cryptocurrency och blockkedje-teknik som alltid körs som programmerad. Det kan finnas olika sorters Dapps: kryptovaluta-plånböcker, finansiella applikationer för handel och marknadsprognoser, styrningssystem, med mera.

CriptoKitties är ett av blockkedjans första spel. Det utvecklades av en Ethereum-utvecklare och spelare kan köpa, samla, föda upp och sälja virtuella katter. Varje Kryptokatt är ett unikt icke-fungibelt mynt (NFT) som fungerar på Ethereums blockkedja. När spelet stod på höjden av sin popularitet spelets i december 2017, överbelastade CryptoKitties Ethereum-nätverket, vilket ledde till att det nådde sin högsta nivå någonsin när det gällde antalet transaktioner, och detta saktade avsevärt ner nätverket.

The Initial Coin Offering - ICO (det inledande mynt-bjudandet) påminner en aning om en börsintroduktion, en finansieringsmekanism där nya projekt säljer sina underliggande kryptovaluta-mynt i utbyte mot Bitcoin och Ether. ICO var ett relativt nytt koncept men tog snabbt fart 2017. Vissa ser i efterdyningarna ICO-projekt som oreglerade finansiella värdepapper för att samla in stora mängder kapital, medan andra ser det som en innovation inom den traditionella verksamheten för riskkapitalfinansiering.

Det första försöket att samla in pengar för ett nytt mynt på Ethereum var DAO. Det lyckades bra med att samla in pengarna – 150 miljoner dollar – men blev fick senare illa beryktade för DAO-jobbet, där alla tillgångar stals på grund av teknisk sårbarhet. Trots att DAO-insamlingen gick galet upptäckte blockkedjans utvecklare att det är enklare att använda Ethereum för att lansera ett mynt än att ta sig igenom en vanlig såddkapitals-runda i riskkapitalmodellen. Några av de högsta beloppen som samlades in var av Aragon (25 miljoner dollar), BAT (35 miljoner dollar) och Status.im (270 miljoner dollar).

För att förbättra för DAO bestämde sig Ethereum Foundation för att gå vidare med en hård förgrening för att spara på DAO-tillgångar. Ethereums blockkedja delades upp i två separata kedjor. Den ursprungliga kedjan fortsatte under namnet Ethereum Classic (ETC) och den nya versionen av Ethereum-kedjan med omvänd stöld är dagens Ethereum (ETH).

Standarden för ERC-20 är en förteckning med regler som ett Ethereum-mynt måste uppfylla vid tidpunkten för ICO. ERC-20-protokollet beskriver funktioner och händelser som ett smart kontrakt för ett Ethereum-mynt bör ha. DTR är ett exempel på ett ERC-20-mynt.

Ethereum Förgreningar

Som det vanligtvis är med mjukvaruutveckling med öppen källkod är Ethereum-uppgraderingar offentliga och kända för att vara kontroversiella. Alltsedan starten var det tänkt att Ethereum med tiden skulle genomgå förändringar. För att lära dig mer om de viktigaste Ethereum-förgreningarna, följ länken till vårt blogginlägg. Stora Ethereum-forkar

FAQs
Vem utvecklade Ethereum? FAQ Toggle
Vitalik Buterin är känd som grundaren av Ethereum. Ta reda på vilka fler, av de vi idag känner till, som deltog i uppbyggnaden av Ethereum här.
Vem är VD för Ethereum? FAQ Toggle
Det finns ingen VD för Ethereum eftersom den är en plattform med öppen källkod. Men den som är VD för Ethereum Foundation är Aya Miyaguchi.
Är Ethereum riktiga pengar? FAQ Toggle
Ethereum är en programmerbar blockkedja och dess ursprungliga valuta är Ether. Ether är inte avsedd att fungera som en valutaenhet utan som bränsle för beräkningar som driver Ethereums nätverk.
Hur många Ethereum-mynt finns det kvar? FAQ Toggle
Ethereum har ingen fastställd tillgång.
På vad sätt skiljer sig Ethereum från Bitcoin? FAQ Toggle
Ethereum skiljer sig från Bitcoin på flera olika sätt. Den största skillnaden är att Bitcoin byggdes för elektroniska kontanter peer-to-peer, medan Ethereum ansågs vara världens största största dator.
Är Ethereum bättre än Bitcoin? FAQ Toggle
Det är svårt att säga. Bitcoin är utformat som ett betalningsmedel utan den nödvändiga betrodda tredje parten och Ethereum är en plattform för smarta kontrakt som använder Ether som bränsle.
Vad kan man använda ett Ethereum-mynt till? FAQ Toggle
Ether kan ha många användningsområden, men det är främst avsett som bränsle för Ethereums blockkedja.
Hur köper man Ethereum? FAQ Toggle
Det enklaste sättet att köpa Ether är på ett växlingssida online. Sätt in andra kryptovalutor på ditt konto på Tokens.net och växla dem på marknaden. Eller gå till Köp Kryptovaluta, ange den mängd ETH du vill ha och välj önskad betalningsmetod (kreditkort eller banköverföring).

Har du inte ett konto ännu?

Registrera dig nu och börja handla din favorit kryptovaluta redan idag.

Skapa ditt gratiskonto

Ethereum kalkylator

Tokens.net:s Ethereum-prisberäkningsverktyg gör att du enkelt kan konvertera mellan Ethereum och föredragna fiatvalutor (USD eller EUR). Denna enkla omvandlare använder faktiska växelkurser baserat på Tokens.net:s senaste Ethereum-pris.

ETH

=
Köp nu
English
Deutsch
Italiano
Français
Español
Nederlands
Polski
Svenska
Português
Türkçe