Iota (MIOTA)

1Y
MIOTA
0.4246 USD -3.12%
0.00001168 BTC -2.50%
MIOTA
$ 0.4246 -3.12%
0.00001168 BTC -2.50%
Add to wishlist
Chart:
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1Y
  • ALL
Graph data for Iota is currently unavailable.
Vad är Iota?
IOTA är ett protokoll för en tillståndslös teknik för en distribuerad liggare som utvecklades 2017 av den ideella IOTA-stiftelsen. Dess grundläggande tes är ett nytt tillvägagångssätt för att bekräfta transaktioner som kallas Tangle. IOTA är utformad för att bli standardmetoden för genomförande transaktioner på enheter i ekosystemet för IoT.

IOTA är ett protokoll för en tillståndslös teknik för en distribuerad liggare som är tänkt som standard för transaktioner från maskin till maskin i Internet of Things ekosystem. En Internet of Things-applikation (IOTA) som använder sig av blockkedjan utan blocken.


IOTA och IoT

Internet of Things (IoT) beskriver alla saker som är anslutna till Internet. Uttrycket används oftare för betydelsen av saker som ”kommunicerar” med varandra. IoT är en sammankoppling av smarta enheter, allt från kylskåp till smartphones, och dessa enheter måste dela data med varandra.

Utformningen av IOTA gör den idealisk för de enorma mängder data som krävs för att driva IoT. Den distribuerade liggare som IOTA Tangle tillämpar är tänkt att kunna användas i framtiden när Internet of Things blivit mer omfattande och en genuin dataöverföring kommer kräva ett nätverk som klarar av många mikrotransaktioner. IOTAs unika funktioner är hög skalbarhet, låga resurskrav, avgiftsfria transaktioner, säkra dataöverföringar, offline-transaktioner och att den kan hantera stora kvantiteter.

Teknik & Tillgång

Läs mer teknisk information om digitala tillgångar

Valutatyp Coin
Proof Type Tangle
Total valutaförsörjning 2,779,530,283 MIOTA
Valutaförsörjning i omlopp 2,779,530,283 MIOTA

Vad är MIOTA?

MIOTA är den valuta som ska redovisas för transaktioner på IOTA. MIOTA-tokens lagras i MIOTA-plånböcker skyddade med en seed på 81 tecken. Den första IOTA-transaktionen hade ett saldo med en total summa av de MIOTA-tokens som någonsin hade utvunnits. Det totala antalet av samtliga MIOTA-tokens är 27 kvadriljoner, en siffra som enligt IOTA:s grundare ryms i det högsta tillåtna heltalsvärdet i JavaScript. MIOTA tillhör topp 30 när det gäller kryptovalutor med marknadsvärde.

MIOTA Prishistoria

I likhet med alla andra digitala valutor har IOTA:s valuta har varit med om både upp- och nergångar, och dess prisrörelser har präglats av viktiga händelser. MIOTA inleddes med ett pris på cirka 0,50 amerikanska dollar under andra halvåret av 2017. Innan priset steg till den högsta nivån någonsin på 5,69 dollar, genom att följa BTC:s värdeutveckling, kraschade priset för MIOTA i augusti 2017 till det lägsta någonsin på 0,477 dollar. I skrivande stund är en MIOTA värd 0,00002210 BTC och det finns cirka 2,8 miljarder MIOTA i omlopp.

Hur IOTA fungerar: Protokoll och Uppbyggnad

IOTA ger maskiner och människor möjlighet att vara med i växande nya tillståndslösa ekonomier. Det är en IoT-applikation. Ju fler smarta enheter som är anslutna till IoT, desto mer information genereras. Flertalet nätverk är inte utformade för att kunna innehålla så mycket information som dessa smarta enheter producerar. Med mängden information i nätverket behöver man hantera data. De som skapade IOTA utformade speciellt ett protokoll med blocklös blockkedje-teknik för att lösa det problemet.

Blockkedje-tekniken hade vissa nackdelar vid antagandet då många människor involverades, och behandlingen av transaktioner i nätverket saktade ner. För att klara att ha teknik för distribuerad liggare inte bara för ekonomiska transaktioner utan även för smarta enheter och IoT, föreställde sig IOTA-grundarna ett säkert, skalbart och avgiftsfritt avräkningslager på transaktioner för att enheterna skulle kunna delta i de växande tillståndslösa ekonomierna.

MIOTA är ett kryptovaluta som liknar Bitcoin, men den skapades för att lösa Bitcoins skalbarhetsproblem så att tekniken kan tillämpas för IoT. För att IoT ska fungera måste nätverket kunna hantera en enorm mängd transaktioner. Och det är här IOTA-nätverkets distribuerade liggare Tangle kommer in.

IOTA Algoritm (Tangle)

Tangle, en central uppfinning av IOTA, är ett protokoll som används för att bekräfta transaktioner. Tangle är länken mellan IoT och Web 3.0.

Syftet med Tangle är att lösa Bitcoins skalbarhetsproblem med hjälp av en annorlunda konsensusmekanism för transaktioner som sker inom en annan struktur som skiljer sig från den Bitcoin har. Den största skillnaden är att det inte behövs några engagerade miners för att lösa kryptografiska gåtor.

IOTA:s distribuerade liggare består inte av transaktioner som grupperas i block lagrade i sekventiella kedjor utan en ström av enskilda transaktioner sammankopplade med hjälp av en riktad acyklisk graf (DAG). För att användare ska kunna delta i IOTA:s nätverk måste de utföra en liten mängd beräkningsarbete för att verifiera tidigare transaktioner. Den här metoden baserar sig på på den matematiska modellen Markov Chain Monte Carlo. Det finns ingen hierarki av roller och ansvar, och varje agent drivs av samma motiv och får samma belöningar för att delta i nätverket.

Tangle är ett system med noder där varje nod kan anslutas till ett flertal andra noder men endast i en särskild riktning (noden kan inte hänvisa tillbaka sig själv). Tangle kräver inte fullständiga noder. Nya transaktioner bekräftas med hänvisning till de två tidigare transaktionerna, vilket minskar mängden tid och minne för att utföra en sådan transaktion. Tangle använder sig av en PoW-gåta (Proof of Work/Bevis på Arbete) vid det sista steget för att bekräfta transaktionen.

Tangle är ett parallellt system där transaktioner behandlas samtidigt. Teoretiskt innebär den här utformningen obegränsat med behandlade transaktioner. Ju fler som deltar i nätverket, desto bättre blir säkerheten och effektiviteten för bearbetningen av transaktionerna.

För att säkra nätverket använder sig IOTA av en central server som kallas Coordinator. Coordinator-noden behandlar transaktioner. Sedan denna introducerats har den här delen av IOTA:s uppbyggnad väckt tvivel i det decentraliserade system.

IOTA Transaktioner

För att användare ska kunna utföra en transaktion i IOTA:s nätverk måste de verifiera de två tidigare transaktionerna. De transaktioner som används som referens kallas tips. Ett mått för att godkänna den utvalda tipp-transaktionen utgår från en algoritm som använder ”tillförsikt”. En 97% tillförsikt att en nod kommer godkänna den framtida transaktionen om transaktionen redan har godkänts 97 gånger.

Verifieringssystemet för IOTA är en skicka-vidare-modell och det stöder ett system utan ekonomiska belöningar. Då det saknas någon pengamässig drivkraft för att verifiera transaktioner finns det ingen gräns för värdetransaktioner. IOTA:s blockkedja gör det möjligt med hög skalbarhet för transaktionerna. Ju större aktiviteten i Tangle är, desto snabbare bekräftas transaktionerna.

För att gynna snabba transaktioner och samtidigt hålla datalagringen säker delas uppbyggnader av Tangle-transaktioner som bär stora mängder information upp mellan olika förbundna och länkade transaktioner.

De tre bästa plånböckerna för IOTA

IOTA har som mål att bli standard för transaktioner för mikrobetalningar från maskin-till-maskin (M2M). En grov uppskattning av antalet anslutna enheter år 2025 är 75 miljarder. För att infrastrukturen ska klara denna uppskattade siffra och driva protokollet utvecklade IOTA:s team en plånbok för att lagra tokens.

IOTA Trinity Wallet är en användarvänlig mobil eller stationär plånbok som tillskrivs MIOTA-kryptovalutan. En nybörjarvänlig plånbok för IOTA-tillgångar är GUI IOTA Light Wallet, som ingår i IOTA:s grafiska användargränssnitt för att göra det möjligt att snabbt komma åt IOTA-medel. Dess lättviktiga egenskaper beror på möjligheten att välja mellan användningen av en fullständig nod eller en lätt klient.

Liggaren gör det också möjligt för användare att lagra MIOTA-tillgångar på ett säkert sätt i en hårdvaruplånbok. Kall lagring är vanligtvis säkrare eftersom den är krypterad och förvarar MIOTA-tillgångar offline. Att ständigt vara ansluten till internet innebär stor risk att pengarna blir stulna.

IOTA har många framtida applikationer och är inte lika begränsad som Bitcoins och Ethereums blockkedjor. Vissa anser att IOTA är tredje generationens blockkedja då den gör det möjligt för maskiner att arbeta självständigt i nätverket. Inom bilindustrin, till exempel, arbetar IOTA redan med Volkswagen för att bygga en koncepttest-bil (proof-of-concept-bil) som kommunicerar med smarta bensinstationer och betalar bränsle.

IOTA vill ge maskiner möjlighet att självständigt kunna använda blockkedjan. IOTA-stiftelsen lanserade ett koncepttest med Data Marketplace under 2018, och bland deltagarna finns Bosch, Fujitsu, Philips och KPMG.

IOTA Hacks

Med sin unika utformning och blockkedje-teknik får IOTA utstå kritik och attacker. Till skillnad från Bitcoin har IOTA drabbats av driftstopp, och precis som Ethereum har MIOTA-tokens utsatts för stöld.

De mest kända säkerhetsbristerna var en kollisionsattack som upptäcktes av MITs Digital Currency Initiative (DCI). Den här sårbarheten som man fick bukt med i oktober 2017 innebar att IOTA:s hashfunktion hade svagt kollisionsmotstånd och skribenter från DCI kunde generera förfalskade underskrifter. IOTA-stiftelsen kritiserades mer för sin dåliga kommunikation än för sina tekniska brister.

Senare det år som IOTA tillkännagav detta utsattes de för ytterligare en attack som blottlade ett fel som delvis avslöjade de privata nycklarna för vissa användare och utsatte dem för stöld. En annan attack kopplad till säkerheten för fonderna var ett bedrägeri kring en online-seed-generator där MIOTA-tokens till ett värde av mer än 10 miljoner stals.

IOTA:s senast kända attack var en incident mot IOTA:s egen Trinity plånbok, vilket ledde till stöld av IOTA-tokens till ett värde av 2 miljoner dollar.

IOTA Community

I likhet med Ethereum är IOTA:s community mycket stark. Många IOTA-anhängare tror på tillämpningen av IOTA-tekniken och anser att den kommer bli nödvändig när miljardtals smarta enheter blir anslutna, och de stöder saken ideellt. IOTA:s vision för framtiden uppmuntrar supportrarna till mångsidiga och kreativa projekt. Vissa av dessa projekt är för utbildningsändamål, andra är till för IOTA-entusiaster. IOTA Studios är tänkt för IOTA-fans som skapar innehåll, och det finns nyhetssidor på så gott som alla större språk.

Har du inte ett konto ännu?

Registrera dig nu och börja handla din favorit kryptovaluta redan idag.

Skapa ditt gratiskonto

Iota kalkylator

Tokens.net:s Iota-prisberäkningsverktyg gör att du enkelt kan konvertera mellan Iota och föredragna fiatvalutor (USD eller EUR). Denna enkla omvandlare använder faktiska växelkurser baserat på Tokens.net:s senaste Iota-pris.

MIOTA

=
Köp nu
English
Deutsch
Italiano
Français
Español
Nederlands
Polski
Svenska
Português
Türkçe