Monero (XMR)

1Y
XMR
116.8731 USD +1.90%
0.00681803 BTC +0.41%
XMR
$ 116.8731 +1.90%
0.00681803 BTC +0.41%
Handla nu
Chart:
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1Y
  • ALL
Graph data for Monero is currently unavailable.
Vad är Monero?
Monero är ett protokoll och en säker, ospårbar kryptovaluta med förvalda inställningar för sekretess som dokumenterar transaktioner i en offentlig liggare. Det är ett integritets-mynt som använder sig av kryptovaluta för att fördunkla sitt ursprung, sina summor och vart transaktionerna går. De peers som verkställer detta känner till uppgifterna och kan verifiera sina transaktioner, medan andra iakttagare i blockkedjan bara kan se att transaktionen görs utan att få några detaljer om den.

Moneros främsta värde ligger i dess fungibilitet, som uppnås med ringsignaturer, konfidentiella transaktioner och stealth-adresser. Utformningen med den standardinställda integriteten gör att man inte kan se vad mynten använts till förut. Därför kan XMR-mynt inte blockas av handlare eller handelsplattformar på grund av vad de tidigare används till.

Monero introducerades 18 april 2014 som av en förgrening från Bytecoin med hjälp av CryptoNotes referenskod. Moneros team arbetar enligt den integritets-princip som används för blockkedjans grundläggande syfte, och endast tre av sju av teamets medlemmar har avslöjat sin identitet. Monero-projektet har en stark community, och Moneros forskningslaboratorium lockar många kryptovaluta-experter.

Teknik & Tillgång

Läs mer teknisk information om digitala tillgångar

Valutatyp Coin
Proof Type Proof of Work
Total valutaförsörjning 17,770,593 XMR
Valutaförsörjning i omlopp 17,770,593 XMR

Vad är XMR?

XMR är elektroniska kontanter/pengar med förbättrad integritet. Ordet ”monero” på esperanto betyder ”mynt”, och XMR är en enhet på Moneros blockkedja.

För närvarande finns det 17 584 812 XMR i omlopp och det finns ingen övre gräns för hur många XMR som kan finnas. Det finns ingen hard cap, det vill säga gräns för mängden valuta som får utvinnas, men när man utvunnit 18,4 miljoner XMR kommer ett kontinuerligt utfärdande på 0,6 XMR i blockkedjan fortsätta som den drivande kraft som får miners att bekräfta transaktioner.

Monero Plånböcker

Att förvara XMR fungerar på samma sätt som för varje annan kryptovaluta. Den säkraste plånboken är en hårdvaru-plånbok, och både Ledjer och Trezor stödjer Monero. Andra väldigt populära plånböcker är plånböckerna för datorer, GUI Plånbok och CLI Plånbok. CLI Plånbok lämpar sig för teknikkunniga, är helt anpassningsbar och ger full kontroll över noder och tillgångar med Monero. GUI Plånbok har ett användarvänlig gränssnitt som passar alla, och det går snabbt och enkelt att hantera valutan i den. För att förvara kryptovaluta på en mobil enhet kan du använda Cake Plånbok, Monerujo, MyMonero eller Edge.

Monero Transaktioner

Moneros protokoll är utformat med en standardinställning som gör transaktioner privata och mynt omöjliga att spåra. De summor och adresser som innefattas i transaktionerna har fördunklats, vilket man åstadkommer genom ring-signering och stealth-adresser, något som beskrivs mer i detalj under protokoll och uppbyggnad.

Alla transaktioner på Moneros kedja består av en sändare, en mottagare och ett visst överfört belopp. Det som är speciellt med Monero är att användaren inte bara har ett par nycklar utan också en extra nyckel, en s.k. ”view key”. Nycklarna är en del av Stealth-adresserna. Varje användare har en offentlig nyckel för att ta emot betalningar, en privat ”view key” och en privat utgifts-nyckel. De privata nycklarna är till för att övervaka inkommande transaktioner samt utgående skickade XMR. ”View key” kan även användas för att endast se plånboken.

Vi ska ta en titt på ett exempel av en transaktion. Bob vill skicka lite XMR till Alice. Alice ger Bob en adress dit han kan skicka XMR. Bob använder sin XMR-plånbok och skickar XMR till Alice. Alice adress syns aldrig på blockkedjan när Bob skickar pengarna till henne. Alice tar emot pengarna med adressen dold i noteringsadressen. Hon använder sin view key för att se sin transaktion. Ingen annan som ser blockkedjan kan förknippa Bobs transaktion med Alice.

Monero är privat och anonymt tack vare tvetydlighet vad gäller sändare och mottagare samt informationssekretess. Trovärdig förnekelse är en fras som formellt beskriver Moneros utformning av integritet. Ingen kan fastställa vem de offentliga nycklarna tillhör.

Hur Monero fungerar: Protokoll and Uppbyggnad

Moneros huvudsakliga fokus ligger på integritet. Därmed skiljer sig dess uppbyggnad från Bitcoins. Till skillnad från Bitcoin är XMR inte någon pseudonymiserad kryptovaluta utan en anonymiserad kryptovaluta. Det är ett integritets-mynt.

Tidigare kallades protokollet BiMonero, men går numera under benämningen Monero, och dess främsta funktion är CryptoNote-algoritmen. CryptoNotes hashing-algoritm användes först av Bytecoin, men det här myntet hade en viss tveksam för-utvinning. En användare som kallade sig thankful_for_today bestämde sig därför för att förgrena Bytecoin då han såg ett potentiellt värde i hashing-algoritmen. Han lade ut ett inlägg på Bitcointalks forum, och man bildade ett team inom communityn för att fortsätta att utveckla Monero.

Monero är ett nätverk av typen peer-to-peer med en uppbyggnad som döljer transaktionsuppgifter. De enda som känner till uppgifterna är de två peers som är involverade i transaktionen. För att garantera integriteten har Monero unika tekniska lösningar i form av Ring-signering, Konfidentiella ring-transaktioner (ringCT), stealth-adresser samt och Dandelion++.

Dandelion++ är en del av en teknisk uppbyggnad som sänder ej upptäckbara transaktioner till en nod för att undgå storskalig regelbrytande pseudonymisering. Man använder den med anledning av kryptovaluta-analys som exempelvis Kedjeanalys som aktivt följer transaktioner med koppling till IP-adresser. Då Monero använder sig av Dandelion++ blir detta ett förlegat problem.

Ring-signering är själva grunden för Moneros fungibilitet, eller utbytbarhet, och det förhindrar spårningar för tidigare händelser. Ring-signering är en sorts digital signering som används för användarnas Monero-plånböcker för att åstadkomma tvetydlighet vad gäller den som skickar. När man skickar XMR genereras en ny engångsadress som signeras med den engångsadress som man just fått. Detta görs genom att man använder den andra engångsadressen från blockkedjan utan att några andra vet om det, och på så sätt formas en ring. Ring-signering är ett sätt att visa att man känner till den privata nyckeln som motsvarar en av de utgående offentliga nycklarna som användaren begagnar sig av. Avsändaren använder sin privata plånboks-adress och genererar en privat nyckel för utgången av hans privata avsändar-nyckel. En ring-signering gör det omöjligt att genom en uträkning avgöra vilken av nycklarna som använts för att skapa underskriften. Vad den däremot visar är avsändarens kontroll över den utnyttjade engångsadressen (dock inte avsändarens plånboks-adress) och att pengarna inte spenderades dubbelt. Den unika funktionen som lades till 2017 är ringCT, en förbättrad version av ring-signering samt en utökning av CryptoNote-algoritmen, vilken döljer det överförda beloppet.

Ett annat framträdande särdrag för just privata transaktioner är stealth-adresser, som gör att bara avsändaren och mottagaren för transaktionen kan avgöra vart summan XMR sänts. Stealth-adresser använder sig av flera olika nycklar: spendera och se, privata och offentliga. Den som skickar XMR skapar en slumpvis engångsadress med hjälp av sin privata nyckel för transaktionen på uppdrag av adressaten. Mottagaren använder sin privata ”view key” för att kontrollera blockkedjan för sin överföring.

Att få privata överföringar på Monero-kedjan kan vara ineffektivt när det gäller transaktioner. De mekanismer som används för att skapa sekretess kring dem gör att kedjan blir tung. För att optimera storlekarna på transaktioner har Monero uppgraderat till idiotsäkra signeringar. En idiotsäker signering skiljer sig från ringCT i det att den förlitar sig på korta bevis och minskar transaktionsstorleken utan att ge avkall på anonymitet.

Block på Monero-kedjan skapas cirka varannan minut och har inga problem med skalbarhet då kedjan använder dynamisk blockstorlek. Det finns ingen högsta blockstorlek, och sammanlagda transaktioner kan verifieras i ett block upp till två gånger medianvärdet för blockstorleken för minst 1000 block. Miners kan verifiera större block i utbyte mot blockbelöningar.

Mining

Att utvinna Monero kan jämföras med att utvinna andra kryptovalutor när det kommer till de jobb som en miner utför. Miners är noder som verifierar transaktioner på nätverket och inkluderar dem i block. Monero använder sig av en Proof-of-Work-mekanism (PoW - Bevis på arbete) för att utfärda nya mynt och för att sporra miners att säkra nätverket och verifiera transaktioner. Det påminner om Bitcoin men har en annorlunda hashing-algoritm.

Ända sedan början har Monero använt sig av CryptoNight hashing-funktionen från CryptoNote PoW algoritmen. Genom att använda PoW för att utvinna Monero måste miners av XMR ändå lösa det matematiska problem som finns hos i valutan.

För att få utvinningen mer jämlik använder PoW-proceduren för Monero den ASIC-resistenta och CPU-vänliga konsensusmekanismen RandomX. RandomX är en PoW-algoritm som utformats för att stå emot ASIC. Den använder sig av slumpmässigt kodutförande och teknik för hårdprogrammets minnesfunktion för att göra utvinningen decentraliserad och jämlik.

Monero Integritet

I likhet med Bitcoin ansågs Monero dåligt då den använde för att köpa illegala varor. Detta intresse för att köpa illegala varor med Monero kommer ursprungligen från det faktum att Monero som standard ger sina användare den högsta nivån av integritet och gör det möjligt med anonymitet vid transaktioner. Vissa kallar den också den digitala versionen av kontanter. Transaktioner med XMR är privata och ospårbara och ger alla rätt till integritet.

Monero fokuserar på att förbättra befintlig utformning av kryptovaluta för att ge användare ett trovärdigt förnekande genom att dölja avsändaren, mottagaren och beloppet för varje transaktion. Transaktioner kan inte kopplas till någon särskilt användare eller någon verklig identitet. Monero skapar ett privat kontrollbeständigt monetärt system.

FAQs
Vad används Monero till? FAQ Toggle
Monero har många användningsområden, precis som andra kryptovalutor, men den bästa användningen har den för privata överföringar.
Är Monero illegal? FAQ Toggle
Alla överföringar med Monero är privata, och det är svårt för myndigheter att förhindra dem.
Är Monero en bra investering? FAQ Toggle
Monero utvecklades som ett privat mynt och kan anses vara en bra investering om du är kryptovalutahandlare.
På vad sätt skiljer sig Monero från Bitcoin? Är den bättre än Bitcoin? FAQ Toggle
Det är svårt att säga om Monero är bättre än Bitcoin. Den skiljer sig från Bitcoin i visst tekniskt avseende, och den viktigaste av dessa är att Monero är anonym medan Bitcoin bara är psedo-anonym.
Kan man spåra Monero? FAQ Toggle
Nej. Monero är en privat valuta. Det är gjort för konfidentiella transaktioner och utbytbara mynt.
Kan jag använda Monero med Tor? FAQ Toggle
För att förbättra integriteten har Moneros utvecklingsteam byggt in stöd för Tor hos sin officiella kund. Men transaktioner med Tor/I2P har mer integritet än säkerhetsfördelar.
Varför har Monero betydelse? FAQ Toggle
Chainanalysis publicerade nyligen en artikel om hur Zcash och Dash går att spåra trots att de ansträngt sig hårt för att vara integritets-mynt. XMR använder sig dock av de rätta teknikerna för att kunna upprätthålla integritet.
Vilken är den säkraste kryptovalutan? FAQ Toggle
Krypvalutor är lika säkra som den innehavare som håller dem skyddade. Man måste skilja mellan integritet och säkerhet. En valuta är säker om du förvarar den säkert och backar upp den med privata nycklar, och en valuta är privat när ingen tredje part kan upptäcka dina transaktioner med valutan. Monero är den mest privata kryptovalutan.
Vem äger Monero? FAQ Toggle
Vem som helst kan äga kryptovalutan Monero. Moneros kedja däremot är decentraliserad, och ingen vet vem som äger den. Det är en gemensam ansträngning av Moneros utvecklingsteam och community som tror på dess utformning.
Vem av Moneros teammedlemmar och röjt sin identitet? FAQ Toggle
Moneros mest berömda talesperson är Riccardo Spagni (@fluffypony).

Har du inte ett konto ännu?

Registrera dig nu och börja handla din favorit kryptovaluta redan idag.

Skapa ditt gratiskonto
English
Deutsch
Italiano
Français
Español
Nederlands
Polski
Svenska
Português
Türkçe