Ripple (XRP)

1Y
XRP
0.2792 USD -3.94%
0.00000872 BTC +4.06%
XRP
$ 0.2792 -3.94%
0.00000872 BTC +4.06%
Handla nu
Chart:
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1Y
  • ALL
Graph data for Ripple is currently unavailable.
Vad är Ripple?
Ripple är ett bruttoavvecklingssystem som fungerar i realtid och möjliggör vissas av de snabbaste transaktionerna bland både traditionella gränsöverskridande avvecklingssystem och blockkedje-baserade decentraliserade miljöer.

Ripple är ett privat företag som utvecklat, utgivit och fortsätter att utge XRP. Även om de ofta felaktigt förväxlas med Ripple-mynt är XRP ett mynt som utvecklats av Ripple Labs. Det är en decentraliserad digital tillgång som skapades som ett betalningsmedel på Ripples avvecklingssystem.

Ripple har oft anklagats för centralisering eftersom företaget innehar ett betydande antal XRP-enheter. Ripple har också engagerat sig i att erbjuda sitt betalningsprotokoll till banker och finansinstitut.

Efter att det skapades och utfärdades 2012 blev Ripples XRP snart en av marknadens mest handlade tillgångar. Den huvudsakliga idén bakom projektet var att möjliggöra omedelbara, säkra och billiga betalningar över gränserna utan någon tredje part inblandad. XRP skapades som ett medium för att kunna transportera alla typer av värde, inklusive monetärt värde..

Ripples plattform är en decentraliserad miljö med öppen källkod som stöder mynt baserade på modellen för digitala tillgångar på blockkedje-plattformar. Ripple skapades för att erbjuda en säker och skalbar miljö för snabba transaktioner till så gott som inga avgifter och med sömlösa hanteringstider för alla transaktioner som görs i liggaren. Ripple tillhandahåller inte bara en miljö för överföring av monetärt värde utan underlättar också stöd för alla sorters värde, inklusive råvaror, valutor, kryptovalutor och till och med mobila minuter. Ripple står alltså för både överföringssystemet och det företag som skapade Ripples betalningsprotokollet och XRP som nätverkets ursprungligt mynt.

Ripple uppmuntrar till användning av XRP och förespråkar ett allmänt antagande av sin kryptovaluta. Företaget tillåter dock användare av RippleNets betalningsnätverk att använda den valuta de själva föredrar eller att skapa sina egna digitala tillgångar.

RippleNet

RippleNet är ett nätverk av betalningsleverantörer samt Ripples samarbetspartners. Dessa institutionella betalningsleverantörer är banker och finansiella institutioner. Ripple begränsar sig inte enbart till kryptovalutamarknaden och användningen av digitala tillgångar som betalning. Snarare erbjuder det också ett gränsöverskridande betalningssystem med institutionella samarbetspartners.

Ripples metod för att integrera sin teknik uppmuntrar inte att använda deras ursprungliga mynt, XRP. RippleNet har över 100 samarbetspartners, däribland institutionella banker och betalningsleverantörer, men ingen av dessa är skyldiga att använda XRP för att överföra värden via Ripples nätverk.

Vad är XRP

XRP är ett mynt eller en digital tillgång, och det är det ursprungliga myntet för Ripples nätverk. Som tidigare nämnts betraktas Ripple och XRP ofta som två olika termer för samma tillgång eller plattform. Ripple är dock det företag som skapade XRP:s och Ripples betalningsnätverk, medan XRP är en digital tillgång för överföring av monetära värden. Den är också klassad som en kryptovaluta.

Det finns 100 miljarder XRP-enheter i den totala tillgången så som uppgivits av Ripple och som de offentliga marknaderna känner till. Ingenting hindrar dock Ripple från att utfärda fler mynt, till skillnad från andra valutor som exempelvis Bitcoin. BTC har en strikt bestämd tillgång och det finns inget möjlighet att ge ut mer än 21 miljoner enheter.

Handla XRP

Ursprung och Historia

Ripple och XRP visade sig första gången 2012. Ripple utfärdade i förväg utvunnen XRP, och valutan har en total tillgång på 100 miljarder enheter. Även om Ripple och XRP vanligtvis associeras med Brad Garlinghouse, VD för Ripple, deltog han inte i den inledande skapelsen av XRP eller den allmänna utvecklingen av Ripples nätverk. Det hela började med en idé från Jed McCaleb.

McCaleb ville skapa ett globalt betalningsnätverk för internet med en förmedlingstillgång som liknar sådana som klassas som kryptovalutor. (Dessa innefattar den ursprungliga digitala valutan Bitcoin.) Projektet utvecklades och byggdes upp av David Schwartz och Arthur Britto, som bjöd in Ryan Fugger att gå med i teamet och hjälpa dem att utveckla det betalningsprotokoll som vi numera känner som RippleNet.

Fugger hade redan arbetat med en finansiell tjänst som utformats för att tillgodose behovet av att flytta monetära värden över ett betalningsprotokoll på internet. Fugger lanserade sitt finansiella nätverk redan 2005. Vid den tidpunkten hade konceptet med blockkedja, digitala tillgångar och decentraliserade nätverk ännu inte skapats. Det var först 2009 som Bitcoin kom fram som den ursprungliga digitala valutan med ett decentraliserat nätverk som drivs av en blockkedja.

Fuggers projekt gick ursprungligen under namnet OpenCoin, ett nätverk som senare skulle anta en förbättrad form och kallas Ripple. Teamet bestämde sig också för att bygga en digital tillgång liknande Bitcoin, men hade inte för avsikt att bygga något ytterligare alternativ till Bitcoin. Snarare inriktade de in sig på användningen av olika protokoll och en liknande uppbyggnad som den som används av decentraliserade nätverk, vilket resulterade i utfärdandet av XRP. Det är möjligt att företaget inte kunde ansluta sig till IPO-marknaden, varför det istället började ge ut sitt eget mynt och pitcha den till ICO-marknaden, där XRP blev en av de allra mest handlade kryptovalutorna.

Ripple Labs bildades av det primära teamet av de bidragsgivare och utvecklare som arbetade med projektet. Målet var att skapa en kod för ett konsensusverifieringssystem som angav reglerna för hur Ripples nätverk skulle fungerar. En av idéerna bakom nätverket var att skapa ett system som lätt kunde integreras med de traditionella system som används av banker och finansinstitut, detta för att förbättra effektiviteten och sänka avgifterna för betalningar över gränserna. Tanken var att göra nätverket attraktivt för både betalningsleverantörer och tjänsteanvändare genom att erbjuda sömlösa transaktioner, omedelbara transaktioner och låga eller inga avgifter.

Det enda skälet till att transaktioner i nätverket inte är gratis för XRP-baserade överföringar är för att skydda nätverket från skadliga attacker. För Bitcoins del skapas säkerhet genom utvinningsprocessen. Ripple har dock en annan infrastruktur - den använder sig inte av något ett proof-of-work-protokoll.

Efter att ha gett ut XRP i ett första erbjudande om mynt (ICO), då XRP-mynt släpptes offentligt och Ripples nätverk öppnades, anklagades teamet för att tjäna miljoner genom emission och försäljningar av tillgångar som har "icke-befintligt värde" samtidigt som de inte är lagligt skyldiga att inte utfärda fler XRP-enheter och göra fler vinster. Som ägare av XRP investerar inte köpare i värdet av Ripple som företag, varför många investerare blev upprörda efter att ha upptäckt att XRP existerar avskilt från företaget som skapat den, vilket faktiskt är en del av decentraliseringen av själva myntet själv. Myntet har ingen central myndighet och kan inte manipuleras av Ripple, men företaget har ändå rätt att utfärda fler mynt. På så sätt skulle det kunna skapa en situation som skulle ge företaget möjlighet att ha en obegränsad ICO med odefinierad tillgång.

Kryptovalutamarknaden uppmärksammades enormt under åren efter det att Ripple lanserats och XRP utfärdats, och teamet anklagades för att sälja oregistrerade värdepapper och menade att XRP var en centraliserad tillgång som ägdes av företaget. Ripple hävdar att XRP är en decentraliserad tillgång och har en oberoende roll för företaget.

2013, bara ett år efter att Ripple lanserats och XRP utfärdats, påbörjade nätverket för första gången det som var deras avsedda verkliga användning genom att samarbeta med betaltjänsten Earthport. Senare, när RippleNet bildades för att ersätta tre Ripple-produkter - xCurrent, xRapid och xVia - nådde företaget en milstolpe genom att inleda samarbeta med 100 banker och finansinstitut som skulle använda Ripples nätverk men inte nödvändigtvis XRP.

Hur fungerar Ripple: Teknik och Uppbyggnad

Andra kryptokurser jämförs ofta med Bitcoin, men det är svårt att jämföra Ripple och XRP med BTC och Bitcoin-nätverket. Ripple och XRP är inte nödvändigtvis besläktade när det gäller att göra transaktioner via Ripples betalningsprotokoll. Om man försöker jämföra hur Ripple fungerar med Bitcoin-protokollen, kan man lätt dra slutsatsen att Ripple har större kontroll över XRP än vad förespråkare för decentralisering egentligen skulle vilja tro.

När det gäller Bitcoin arbetar miners med att verifiera transaktioner, generera nya block och säkra nätverket genom att förhindra dubbelutgifter. Vem som helst kan bli miner och miners får en fördefinierad belöning för sin utvinning i form av BTC. Den här belöningen halveras ungefär vart fjärde för att på ett automatiserat sätt kontrollera utbudet och förhindra inflation. Så är inte fallet med Ripple.

Ripple har större kontroll över sitt mynt. Alla befintliga 100 miljarder XRP-enheter har utvunnits i förväg. Utvecklare tog 20 miljarder XRP och gav resten till företaget, och företaget delade ut sin XRP till användare och köpare och behöll cirka 50 miljarder i deposition.
Det finns heller inga miners som verifierar transaktioner.

Ripples Nätverk Kräver Pålitliga Nätverksverifierare

Pålitlig innebär att inte alla kan anta rollen som nätverksverifierare, vilket är ytterligare ett skäl till att vissa kryptovalutaentusiaster anser att XRP och Ripple inte är fullt decentraliserade. I teorin kan servrarna som verifierar transaktioner tillhöra vem som helst - vilken person, företag eller bank som helst - men nätverkets verifierare väljs noggrant.

Till skillnad från Bitcoin och många av derivaten, förgreningar och altcoins baserade på Bitcoin Core, Ripple och använder XRP inte något proof-of-work-protokoll (PoW). PoW har visat sig kräva en stor mängd energi, varför utvinning Bitcoin tar mycket beräkningskraft och ström. För att gör det möjligt att på snabbare sätt skicka och ta emot monetära värden och andra typer av digitaliserade värden använder Ripple även en distribuerad teknik för liggaren (blockkedja) som fungerar på en delad offentlig databas med konsensusmekanism, vilket möjliggör kommunikation mellan verifierande servrar och den offentligt delade databasen.

Ripple är också av öppen källkod, men den baseras inte helt på blockkedje-teknik, så som många har trott på grund av det öppna källkodsnätverket, den offentligt delade databasen och koncept av verifierare. Även om Ripple är har dessa konsensusmekanismer, precis som alla andra blockkedje-baserade kryptovalutaplattformar, använder Ripple inte blockkedjor i sin ursprungliga form. Istället använder nätverket ett hash-träd som sammanstället data i nätverket, som sedan förvandlas till en enda värdekälla. Den värdekälla jämförs sedan och verifieras av server-verifierare för att ge villkor för konsensus. På så sätt verifieras transaktioner, liksom alla andra värden som överförs via Ripples nätverk.

Just på grund av bristen på blockkedje-orienterade delar kan XRP inte utvinnas. Istället kategoriseras alla XRP-mynt som utvunna i förväg, vilket innebär att alla XRP-enheter som finns i den totala leveransen skapades på en och samma gång. Denna metod för emission påminner om börsnoterade företags sätt emittera aktier och värdepapper.

Till skillnad från aktier återspeglar XRP dock inte värdet på Ripple som företag. XRP kan fungera utan företaget, och Ripples nätverk kan fungera med andra sorters valutor, inklusive fiatvalutor. Tack vare användningen av verifierare och hash-trädet kan Ripple behandla ett stort antal transaktioner med rekordhöga hastigheter och kan skala ner till Visa-nivån.

För protokollet kan Visa behandla upp till 50 000 transaktioner på en sekund. Ripple kan behandla upp till 1 500 transaktioner på en sekund, vilket gör det till en av marknadens snabbaste liggare.

När det gäller antalet verifierare sägs Ripple ha cirka 200 olika sådana, varav endast sex stycken tillhör företaget. Detta beslut är till för att förhindra centralisering och för att försvaga centraliserade myndigheter för ekvationen.

Ripples XRP Plånböcker

Det finns flera typer av digitala plånböcker för att lagra kryptovaluta, och flera av dessa plånböcker stöder Ripples XRP. Beroende på hur XRP används eller hur ofta du använder dina XRP-enheter kan du välja mellan fler än bara ett fåtal olika sorters plånböcker utifrån vad du föredrar.

Några av de mest tillförlitliga plånböckerna är hårdvaruplånböcker, och de är vanligtvis det bästa alternativet för investerare och innehavare som vill behålla sin XRP och andra kryptovalutor under en längre tid. Hårdvaruplånböcker tillhandahåller skyddad och säker lagring av dina tillgångar, såväl som några av de säkraste och mest stabila alternativen för lagring av XRP. Hårdvaruplånböcker levereras också med stationära och mobila applikationer så att användare kan hålla reda på saldon i realtid och använda sina XRP när det behövs.

Andra typer av plånböcker som kan användas för XRP är online-, skrivbords-, mobil- och pappersplånbok. Det säkraste när det gäller immunitet mot IT-attacker är pappersplånböcker och hårdvaruplånböcker. Mobilplånböcker för XRP lämpar sig för användare som vill behålla sina enheter under en kortare period eller spendera eller handla oftare med sina mynt. Pappersplånböcker är kanske de tekniskt sett minst avancerade, men de är praktiska för att hålla dina pengar säkrade på längre sikt

Dela inte dina privata nycklar med någon. Förvara dem på en säker, helst fysisk lagringsplats där de inte kan stjälas. Det finns inga tredje parter eller centraliserade myndigheter som kan hjälpa dig att få fram dina privata nycklar om du tappar bort dem, så se till att skydda din plånboksinformation.

FAQs
Hur köper man Ripple XRP? FAQ Toggle
Det mest praktiska sättet är ett växla från en annan kryptovaluta. Sätt in Bitcoin eller Ether på ditt konto på Tokens.net och växla dem mot XRP kryptovaluta. Eller gå till Köp Kryptovaluta, ange den mängd XRP kryptovaluta du vill ha och välj önskad betalningsmetod (kreditkort eller banköverföring).
Är det en bra investering att köpa Ripple XRP? FAQ Toggle
XRP kryptovaluta var inte tänkt som en fristående valuta, ändå är den en av de 5 bästa kryptovalutorna när det kommer till marknadsvärde. XRP kryptovaluta kan ses som ett bra komplement i en kryptovaluta-portfölj, som en hedging eller säkerhet, och kan ge handelsmöjligheter på kort sikt.
Varför ska jag köpa XRP? FAQ Toggle
Antingen för att du är kryptovaluta-entusiast, daytrader eller Fintech-investerare. XRP-kryptovalutan var tänkt som en övergångsvaluta med snabba transaktioner och låga avgifter, och Ripple-tekniken har anammats av finansiella institut.
Hur fungerar Ripple? FAQ Toggle
Ripple använder sig av en iterativ konsensus-liggare och ett nätverk av oberoende verifieringsservrar tillsammans med XRP:s kryptovalutamarkörer.
Är Ripple en blockkedja? FAQ Toggle
Ripple är baserat på ett blockkedje-protokoll som liknar Bitcoins, men är inte själv någon blockkedja. Ripples blockkedja är ett bruttoavvecklingssystem realtid (RTGS), valutaväxling och överföringsnätverk, med en liggare som hanteras av ett nätverk av oberoende servrar.
Är Ripple bättre än Bitcoin? FAQ Toggle
Det är svårt att säga. Bitcoin är utformat som ett betalningsmedel utan den nödvändiga betrodda tredje parten och XRP var ursprungligen tänkt på som en värdebärare över nätverket.

Har du inte ett konto ännu?

Registrera dig nu och börja handla din favorit kryptovaluta redan idag.

Skapa ditt gratiskonto

Ripple kalkylator

Tokens.net:s Ripple-prisberäkningsverktyg gör att du enkelt kan konvertera mellan Ripple och föredragna fiatvalutor (USD eller EUR). Denna enkla omvandlare använder faktiska växelkurser baserat på Tokens.net:s senaste Ripple-pris.

XRP

=
Köp nu