Tron (TRX)

1Y
TRX
0.0307 USD -3.36%
0.00000087 BTC -1.14%
TRX
$ 0.0307 -3.36%
0.00000087 BTC -1.14%
Handla nu
Chart:
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1Y
  • ALL
Graph data for Tron is currently unavailable.
Vad är Tron?
TRON är en av de bästa kryptovalutorna när det kommer till börsvärde. TRON lanserades för första gången 2017 som en token för ERC20, inledningsvis som en del av ett bredare Tron web ekosystemen för tokens som var kompatibla med Ethereum-nätverket.

TRON är ett decentraliserat, peer-to-peer blockkedje-nätverk som blev självständigt i maj 2018 när utvecklingsteamet lanserade TRON:s huvudnät, där TRX-enheter står för den ursprungliga valutan. Nätverket har som mål att skapa och representera ett system för global underhållning och digitalt innehåll med teknik för en distribuerad liggare där det är möjligt att dela innehåll högeffektivt och till låga kostnader.

Vad är Tron TRX?

När projektet med TRON och TRX ursprungligen lanserades representerade TRX ytterligare en ERC20-token på Etherums nätverk. Ett år senare blev TRON ett självständigt projekt med sitt eget huvudnätverk (blockkedje-nätverk). Följaktligen blev TRX plattformens ursprungliga valuta.

Tron TRX kan användas som betalningsmetod vid köp av olika produkter och blockkedjebaserade tjänster som ligger, är utvecklade och är skapade i nätverket. Dessutom kan TRC-tokens som ligger på TRON-nätverket växlas direkt till TRX-enheter.

Den totala tillgången på TRX är fastställd till 100 miljarder, och grundarna arbetar på att köpa upp en del av de TRX-enheter som för närvarande finns i omlopp. Efter den ursprungliga lanseringen av TRX ökade TRON med cirka 70 miljoner dollar i form av TRX. Grundarna låste även 34,2 miljarder TRX-enheter vilka sägs ska bli upplåsta under 2020. Även om TRON:s grundare arbetar på att köpa tillbaka en del av de TRX-enheter som för närvarande finns i omlopp har de ansvariga för TRON hittills inte tillkännagivit att man har för avsikt att köpa tillbaks dem.

Som ett uttryck för att använda TRON och TRX för att hjälpa skaparna att återfå kontrollen över sitt innehåll tillåter GoSeedit TRX-användare att använda TRON:s officiella kryptovaluta för att ge dricks åt innehållsskapare på Twitter och Telegram som de uppskattar.

Tron TRX har också samma grundläggande syfte som alla kryptovalutor har, vilket är att fungera som ett betalningsmedel – det vill säga att vara en alternativ betalningsmetod. Man kan köpa TRX-enheter, handla med dem, växla dem eller använda TRX för att köpa olika produkter och tjänster på nätverket.

Handel TRX

TRON Protokoll och uppbyggnad

När det gäller konsensusmekanismen har utvecklarna bakom TRON skapat ett unikt protokoll som kallas TRON:s konsensusmekanism. Det protokoll för bevis på arbete som används av Bitcoin och dess efterföljare (som har byggt upp blockkedje-plattformarna utifrån Bitcoin-filosofin) har brister då det inte är särskilt energieffektivt. TRON:s utvecklare kom därför upp med en förändrad version av bevis på arbete (PoS)-protokollet, vilket innebär att TRON:s nätverk använder en delegerad konsensusmekanism som bevis på arbete (PoS). TRON:s konsensusmekanism står för en förbättrad version av DPoS, och det skapades utifrån communityns arbete och felrapporter och var utformat för att leva upp till nätverkskraven. Plattformens kärnutformning anses med andra ord unik. Det här protokollet tjänar syftet att förse nätverket för TRON:s kärnutformning med en genomförbar lösning för skalbarhet. Det kan stödja fortsatt tillväxt och utveckling av TRON-blockkedjan.

Många andra kryptovalutor med blockkedje-nätverk följde och antog det protokoll som Bitcoin använde. Transaktioner på TRON-nätverket verifieras dock inte genom någon utvinningprocess. Istället förlitar sig TRON-nätverket på delegater, precis som namnet på protokollet antyder. DPoS är en version av en konsensusmekanism som bygger på den modell av PoS som kräver insatser av de tillgängliga medlen i form av kryptovaluta för att verifiera transaktioner.
Tron använder sig av DPoS-protokoll för att verifiera transaktioner
Som en alternativ version av PoS-protokollet kräver DPoS av kryptovalutainnehavarna (i det här fallet TRX-innehavare) att välja delegater som kommer att ansvara för verifiering av transaktioner på blockkedjan och därmed upprätthålla nätverket. Transaktioner verifieras genom att dessa delegater skapar nya block och lägger till dessa block till blockkedje-nätverket, verifierar transaktioner och håller nätverket i skick. Kompensationer ges i utbyte mot delegaternas arbete, precis som miners får sin del av kryptovalutaenheter genom att lösa matematiska ekvationer och verifiera transaktioner under tiden.

Precis som för utformandet av DPos röstar nätverkets användare för de delegater de önskar. Minst 50% av nätverksanvändarna måste rösta på den kandidat de föredrar. Kandidaterna med högst antal röster får möjlighet att bli delegater som tar han om att skapa block och verifiera transaktioner. Med TRON:s konsensusmekanism, som innebär en version av DPoS, går delegaterna officiellt under benämningen Superrepresentanter (SR). Superrepresentanternas roll är avgörande för livskraften och funktionen hos TRON:s nätverk.

Användare behöver TRON:s kraft (TRON Power / TP) för att rösta. TP uppmuntrar användare att hålla sina TRX-tillgångar frusna – det vill säga oanvända och osålda – och därmed bygga upp TP för varje användare baserat på hur mycket tillgångar som är frusna och för hur lång tid. Förhållandet mellan röster och TP är ganska enkelt: en frusen TRX-enhet ger en röst. Vid val av SR kan varje användare använda sin TP för att rösta på den delegat de anser bäst lämpad. När rösten väl nyttjats förlorar den TP som använts som kraft och annulleras från alla framtida röstning. Om det finns ytterligare röster, måste fler tillgångar frysar för att få fler.

Nätverket dokumenterar röstningen. Dock är det bara de allra senaste röstningsposterna som behålls på blockkedjan, vilket innebär att varje ny röst som användaren genomför raderar den senaste röstningsdokumentationen.

Tjugosju SR:ar väljs ut av 127 kandidater. SR:ar väljs för en 6 timmarsperiod, och nya röstningsomgångar aktiveras inom den givna tidsramen. Förteckningen över de 127 kandidaterna för SR-platserna uppdateras var sjätte timme med val, med 115 200 TRZ jämnt fördelat bland kandidaterna.
Superrepresentanter (SR) ansvarar för nya blockkedjor och bokföring. Rollen för en SR är enhetlig eftersom SR:ar tar ansvar för att skapa nya block och att bokföra, och de kompenseras för sitt arbete i enlighet med betydelsen av den roll de innehar.

Protokollet som används av TRON och som stöds i sin funktion av SR:arna är inställt för att skapa ett nytt block var tredje sekund, vilket belönar 27 SR:ar med 32 TRX för varje skapat block. Belöningen delas automatiskt mellan alla SR:ar. Den årliga budgeten som avsatts för SR:ar är 336 384 000 TRX och den delas mellan de 27 delegaterna.

Mekanismen för SR:ar som genom sinn roll samlar in belöningar är inställd på ett sätt som inte låter SR:ar att samla in mer än en enda belöning per dygn. Att skapa ett underkonto i nätverket är det första steget för SR:ar att få belöningar. SR:ar kan kontrollera saldot på sin belöning genom gå in på sina underkonton i TRON-liggaren. Pengarna kan dock inte användas förrän dessa TRX-enheter kommer in på SR:arnas personliga konton.

Som ett uttryck för öppenheten (som går hand i hand med blockkedja och decentralisering) är även information och val av SR:ar transparent. Nätverksanvändare kan se sina SR:ars adresser, missade block, genererade block, belöningar och antal givna röster, samt varje SR:s webbsideadress. Systemet skapas på ett sådant sätt att vem som helst kan ansöka om att bli en SR-kandidat. I samband med ansökan måste dock varje sökande bränna 9999 av sina egna TRX-enheter.

När det gäller nätverkets uppbyggnad är TRON:s blockkedja inbyggd i tre lager för att göra alla tillgängliga funktioner i nätverket möjliga: utveckla med smarta kontrakt, lagra data och värden samt bevara kärnvärden och protokoll i nätverket. Nätverket består av ett lager för lagring, ett kärnlager och ett applikationslager.

Lagret för lagring är, som namnet antyder, reserverat för datalagring via ett distribuerat protokoll i nätverket som består av tillståndslagring och blocklagring. Kärnskiktet är utformat för att stödja användningen av smarta kontrakt och utvecklingen av decentraliserade applikationer. TRON:s kärnlager har tre moduler: en kontohanteringsmodul, en konsensusmodul och en smart kontraktsmodul. En sådan inställning möjliggör korrekt dApp-skapande och hantering av av smarta kontrakt. Dessutom är TRON:s uppbyggnad skapad för att stödja alla nätverkskrav genom att dela funktioner i tre lager.

TRON Noder

Uppbyggnaden av TRON:s nätverk består av tre olika sorters noder, var och en med sitt egen specifika syfte. Noder är enheter som skapats för att stödja nätverkets funktioner och arbetar tillsammans för att bära grunden för nätverket.

SR-noderna producerar nya block i enlighet med SR s roller. De fullständiga noderna stödjer de transaktioner som görs på blockkedjan, samt tillhandahåller API. De hållfasta noderna är anslutna med de fullständiga noderna, som är anslutna till huvudnätverket. De hållfasta noderna tillhandahåller förfrågningar om API och arbetar med att synkronisera oåterkalleliga block.

Transaktionshastighet för TRON och TRX

TRON är förmodligen en av de snabbaste blockkedje-miljöerna när det kommer till transaktionshastighet. TRON sägs kunna behandla upp till 2 000 transaktioner per sekund om räknar på blockskapande som tar tre sekunder per block. Då nätverket utvecklas enligt TRONs färdplan planerar teamet bakom TRX att göra det möjligt med 10 000 transaktioner per sekund, vilket gör transaktionshastigheten fem gånger så hög. Som det förklarats på den officiella TRON Foundation-webbplatsen får nätverket av en hög genomströmning möjlighet att gå om toppvalutorna, bland annat Bitcoin och Ethereum, när det gäller transaktionshastighet.

TRON och Skalbarhet

Skalbarhet anses vara en av de största och mest avgörande problemen för blockkedje-plattformar som hanterar transaktioner och kryptokurser. Skalning av nätverket för att möjliggöra fler transaktioner per sekund är huvudmålet, tillsammans med förebyggande av trafikstockningar och nätverkskluster. Justin Sun tillkännagav TRON:s lösning med skalbarhet i augusti 2019. Sun Network, eller TRON Network v1.0, är ​​en förbättrad version av systemet som ställdes in för att öka hastigheten på transaktioner i nätverket och möjliggöra sömlös skalning. Nätverksförbättringarna släpptes strax efter tillkännagivandet och återspeglar förändringar i hastigheten för utföranden av smarta kontrakt samt transaktioner inom smart kontraktshantering.

Målet med denna skalbarhetslösning är att inte bara snabba på transaktioner utan även göra det möjligt för dApp med snabbare utförande med förbättrad säkerhet, energieffektivitet och allmän effektivitet. Dessutom är Sun Networks skalbarhetslösning inställd på att sänka transaktionsavgifterna samtidigt som transaktioner på nätverket och inom smarta kontraktsverksamheter påskyndas. För att uppnå skalbarhet använder Sun Network kommunikation för kedjor sida vid sida samt mellan kedjor, medan dApp:s huvudnät inväntar sin officiella utgåva för förbättrad skalbarhet när det gäller utveckling av decentraliserade applikationer.

Ursprung och historia

TRON är ett ganska entusiastiskt projekt och en idé av Justin Sun, VD:n och skaparen av TRON:s nätverk och kryptovaluta. Sun är också den yngsta som tagit examen på Hupan University.

Historien om TRON och TRX började 12 år efter att Bitcoin för första gången dök upp. Kryptovalutamarknaden var på väg mot sin högsta värdering, och Bitcoin var på väg att få till sin högsta värdering någonsin på 20 000 dollar. TRON började som en ERC20-token som fanns i Ethereums nätverk med många andra tokens som Ethereum tillhandahöll stöd för på blockkedjan. Efter ett år, den 31 maj 2018, vände dock Syn upp och ner på TRON:s stiftelse och förkunnade självständighetsdagen. TRON:s nätverk lanserades, TRX blev en ursprunglig valuta och upphörde med benämningen token. TRON har alltsedan dess betraktat Ethereums plattform som sin största och främsta konkurrent, detta enligt vad Sun har uppgett på sociala nätverk som exempelvis Twitter.

Konkurrensen mellan TRON och Ethereum verkar ha direkt samband med TRON:s och Ethereums virtuella maskinteknik som är oerhört lika. TRON:s virtuella maskin är gjord för att möjliggöra övergången av Ethereum-baserade projekt till TRON:s virtuella maskin och stöds av TRON:s huvudnät. Direkt efter förkunnandet av TRON:s självständighetsdag genomförde Sun ett stort köp av BitTorrent och blev VD för den största innehållsdelade nätverk. Sun förklarade sedan att BitTorrent borde vara en integrerad del av TRON-stiftelsen och tanken på att skapa ett decentraliserat internet som anses vara Web 3.0. Det var på så vid BitTorrent blev centralpunkten i TRON:s Project Atlas. TRX gjordes också tillgänglig som betalningsmetod på BitTorrent, vilket gav användare exklusiv tillgång till snabbare nedladdnings- och uppladdningshastigheter i innehållsdelade nätverket.

När man ser på historien bakom TRON och TRX kan man dra slutsatsen att TRON står för en av de snabbast utvecklande blockkedje-projekten och en av de främsta projekten i termer av ambitiösa mål och milstolpar för färdplanen. TRON har ställts in för att vara den främsta kryptovalutan och blockkedje-plattformen för områden som dAppar, spel, onlinespel och digital underhållning.

Justin Sun

Justin Sun är en av nyckelpersonerna som förespråkade för blockkedje-teknik och kryptovaluta, och strävar efter att göra dessa tekniska underverk mer allmängiltiga. Sun är en skyddsling till Jack Ma, grundare och VD för det populära e-handelsnätverket Alibaba, och är en säker ung krypto- och blockkedje-entusiast som förser utvecklingen av blockkedjor med nya idéer. När Sun köpte den välkända innehållsdelande plattformen BitTorrent blev han ägare och VD för företaget bakom den innehållsdelande plattformen och framhöll den som ett perfekt exempel på effektiv och kostnadseffektiv innehållsdelning.

Vad gäller yrke är Sun teknisk entreprenör med en MA-examen i Östasien-studier från University of Pennsylvania och en kandidatexamen i historia från universitetet i Peking. Innan Sun grundade TRON och skapade TRX-valutan var han en högsta företrädare för blockkedje-företaget Ripple, som representerade ett annat av de främsta blockkedje-projekten i den kinesiska storregionen. Vid tiden grundade Sun även den sociala applikationen Peiwo.

TRON Plånböcker

Välj noggrant dina kryptovalutaplånböcker eftersom dina TRX-enheter måste hållas säkrade och korrekt förvarade med tanke på säkerhetsproblem som eventuellt kan uppstå om du väljer en plånbok utan tillräckligt mycket säkerhet för att kunna hålla din kryptovaluta trygg och säker. Enligt majoriteten av de som använder kryptovalutaplånböcker är det bästa alternativet en hårdvaruplånbok, som är den säkraste om du vill förvara dina TRX-enheter på längre sikt. Hårdvaruplånböcker påstås vara de mest pålitliga när det kommer till säkerhet, men du kan överväga att använda liggare-plånbok, däribland Nano-serien. Dessa plånböcker stöder TRX, liksom många andra tokens och mynt.

Om du vill prova en mobilversion finns det flera olika alternativ du kan titta på. Några mer bekanta alternativ för mobila kryptovalutaplånböcker som stöds av iOS och Android är Cobo Wallet, Wallet.io, TRONWallet.me, Trust Wallet och TRON Android. Mobila plånböcker är lika säkra som mobilens skydd, så den här sortens plånböcker rekommenderas inte för förvaring av TRX på längre sikt. Du bör begränsa mängden TRX du förvarar i mobila plånböcker till det belopp du behöver dagligen eller för ett kortvarig innehav.

Du kan också överväga att använda en plånbok på datorn eller en plånbok på nätet. TRON har sin egen online-plånbok, TRONscan. Om du väljer en plånbok på datorn kan du prova Exodus Wallet, som är en av de mest använda plånböckerna för TRX.

För vilken plånbok du än väljer att använda för förvaring av dina TRX-medel måste du se till att inte tappa bort nyckeln.

Har du inte ett konto ännu?

Registrera dig nu och börja handla din favorit kryptovaluta redan idag.

Skapa ditt gratiskonto
English
Deutsch
Italiano
Français
Español
Nederlands
Polski
Svenska
Português
Türkçe